Úvod do problematiky kyberšikany

Úvod do problematiky kyberšikany

Odborníci z řad pedagogů, metodiků prevence a dalších z oblasti psychologie, školství, poradenství sociální práce nám sdělili svůj vhled do problematiky kyberšikany/ubližování na internetu. Nejprve jsme se zaměřili na jejich celkový pohled na aktuální vývoj kyberšikany, včetně období pandemie koronaviru. Poté jsme zjišťovali, jaké má podle nich kyberšikana specifika ve srovnání s šikanou a dalším rizikovým chováním. Závěrem nám odborníci sdělili, v jakém kontextu se s kyberšikanou/ubližováním na internetu u žáků nejčastěji setkávají.

OBSAH STRÁNKY

O kyberšikaně/ubližování na internetu a pandemii koronaviru

Odborníci se shodují na tom, že problémy v oblasti kyberšikany/ubližování na internetu započaly od doby, kdy se intenzivně začal používat internet. Virtuální prostor se rychle vyvíjí v čase a je těžké s ním zachovat krok. Dále se odborníci shodují, že pojem kyberšikana může mít různorodý obsah: od ubližování na internetu po naplňování podstaty mnoha trestných činů. Také potvrdili, že koronavirus a lockdown prohloubily a zvýšili četnost problémů v této oblasti. Pracovnice linky důvěry Lucie a metodik prevence Lukáš potvrzují, že výskyt problémů s kyberšikanou je poměrně častý. Od začátku roku do říjen se s tímto jevem Lucie setkala 138x.

Dáša vysvětluje pojem kyberšikana
Lukáš řešil v době lockdownu 1-2 případy kyberšikany za měsíc.
V dnešní době by se náš život bez internetu už nedal realizovat, říká Jirka.

Specifika kyberšikany

Odborníci se shodli na tom, že kyberšikana/ubližování na internetu je specifická tím, že je všudypřítomná. Zatímco šikana tak jak ji známe, probíhá mezi obětí a agresory v daném čase, kyberšikana oběť pronásleduje na každém kroku a jen omezeně se hledá prostor, kde si od virtuální agrese odpočinout. Odbornice Lucie zdůrazňuje, že často dochází k retraumatizaci, kdy se stopy kyberšikany nedají vymazat a spolužáci mohou některá hanlivá videa objevit i po několika letech. Díky zdánlivému pocitu anonymity se do ubližování na internetu připojují i žáci, kteří by si to v reálném světě k druhým nedovolili, popsal Lukáš.

Pokud se žák setkal s kyberšikanou na základce, může i za několik let dojít k retraumatizaci – zdůrazňuje odbornice Lucie
Dáša zdůrazňuje, že kyberšikana může mít větší následky a úzce souvisí s reálným životem.
Marek vnímá ubližování na internetu jako neoddělitelnou součást šikany v dnešní době.

Kontext kyberšikany

Odborníci se shodují na tom, že se nejčastěji potkávají s kyberšikanou/ubližováním na internetu v kontextu online komunikace mezi žáky či nahrávání na videí a jejich následné sdílení na sociální sítě. Videa mohou být vytržená z kontextu, nebo myšlená z počátku jako nevinný vtip. Na druhou strnau poradkyně Dáša upozorňuje na rozdílné vnímání situace dětí a dospělých. Ze zkušenosti vnímá, že se často mezi sebou děti mohou bavit z pohledu dospělého příliš vulgárně, ale pro ně a jejich vrstevníky to může být normou. Vždy záleží na individuálním vnímání situace daného jednotlivce.

Ondrovi se žáci nejčastěji svěřují s tím, že někomu poslali své osobní fotografie a on je pak použil proti nim 
Lucie se nejčastěji potkává s kyberšikanou v kontextu zesměšňování mezi spolužáky formou komunikace či videí, které jsou následně šířené na sociální síti.
Dáša upozorňuje, že rodiče mohou vnímat online komunikaci dětí úplně jinak, než děti samotné.
Je poměrně snadné stát se obětí a stejně tak je snadné stát se útočníkem – vysvětluje odborník Lukáš.