Zpět na Úvod do problematiky kyberšikany

Dáša vysvětluje pojem kyberšikana.

Textová verze


Problém kyberšikany existuje od té doby, co se život začíná realizovat i ve virtuálním prostoru. Kyberšikanu jde rozdělit, protože je takový pojem, který má různorodý obsah. V podstatě může naplňovat spoustu věcí a podstatu mnoha trestných činů. Můžeme ji také rozdělit podle věkových skupin. Slovo šikana se původně používá pro vrstevnické skupiny, v podstatě pro děti, mladistvé a je to soubor nějakého nevhodného až trestného jednání, které v sobě zahrnuje vskutku podstatu mnoha trestných činů od nebezpečného pronásledování po výtržnictví, ublížení na zdraví, pomluvy. Pokud bychom kyberšikanu vnímali jako nějaké závadové destruktivní jednání jedince nebo skupiny vůči jedinci, nebo skupiny v rámci nějaké věkem konzistentní skupiny, tak potom je to v podstatě součást šikany jako takové a je k ní zapotřebí tak přistupovat. Zaprvé vidět i ty příčiny ve školní vrstevnické skupině, i když potom ta realizace může být večer doma, ne z půdy školy či v průběhu vyučování. Navíc koronavirus to posunul ještě úplně jinam, protože vzdělání se realizuje jinak než 300 let předtím. 


Další zkušenosti:

Dáša vysvětluje pojem kyberšikana

Lukáš řešil v době lockdownu 1-2 případy kyberšikany za měsíc.

V dnešní době by se náš život bez internetu už nedal realizovat, říká Jirka.

Pokud se žák setkal s kyberšikanou na základce, může i za několik let dojít k retraumatizaci – zdůrazňuje odbornice
Lucie.

Dáša zdůrazňuje, že kyberšikana může mít větší následky a úzce souvisí s reálným životem.

Marek vnímá ubližování na internetu jako neoddělitelnou součást šikany v dnešní době.

Ondrovi se žáci nejčastěji svěřují s tím, že někomu poslali své osobní fotografie a on je pak použil proti nim

Lucie se nejčastěji potkává s kyberšikanou v kontextu zesměšňování mezi spolužáky formou komunikace či videí, které jsou následně šířené na sociální síti.

Dáša upozorňuje, že rodiče mohou vnímat online komunikaci dětí úplně jinak, než děti samotné.

Je poměrně snadné stát se obětí a stejně tak je snadné stát se útočníkem – vysvětluje odborník
Lukáš.