Zpět na Úvod do problematiky kyberšikany

Dáša upozorňuje, že rodiče mohou vnímat online komunikaci dětí úplně jinak, než děti samotné.

Textová verze


Kdyby většina rodičů třináctiletých dětí věděla, jak si hezky píší na sociálních sítích, tak by jim slezly vlasy na hlavně. Ty děti to nemusí vůbec vnímat úkorně a nemusí to být kyberšikana, jen je to takový škaredý způsob komunikace. Takže i to hodnocení nezávislých osob může být úplně jiné, než jak to vnímají děti, kterých se to týká. Naopak některé bagatelní poznámky od dospělých mohou být třeba pro třináctileté slečny devastační. Takže je to velice individuální.


Další zkušenosti:

Dáša vysvětluje pojem kyberšikana

Lukáš řešil v době lockdownu 1-2 případy kyberšikany za měsíc.

V dnešní době by se náš život bez internetu už nedal realizovat, říká Jirka.

Pokud se žák setkal s kyberšikanou na základce, může i za několik let dojít k retraumatizaci – zdůrazňuje odbornice
Lucie.

Dáša zdůrazňuje, že kyberšikana může mít větší následky a úzce souvisí s reálným životem.

Marek vnímá ubližování na internetu jako neoddělitelnou součást šikany v dnešní době.

Ondrovi se žáci nejčastěji svěřují s tím, že někomu poslali své osobní fotografie a on je pak použil proti nim

Lucie se nejčastěji potkává s kyberšikanou v kontextu zesměšňování mezi spolužáky formou komunikace či videí, které jsou následně šířené na sociální síti.

Dáša upozorňuje, že rodiče mohou vnímat online komunikaci dětí úplně jinak, než děti samotné.

Je poměrně snadné stát se obětí a stejně tak je snadné stát se útočníkem – vysvětluje odborník
Lukáš.