Zpět na Úvod do problematiky kyberšikany

V dnešní době by se náš život bez internetu už nedal realizovat, říká Jirka.

Textová verze


Úplně jednoduché je odpojit děti od internetu. Není problém ani tak s kyberšikanou, ale myslím si, že v dnešní době (obzvlášť v době koronaviru) už to nejde, protože bez internetu by se náš život v podstatě nedal realizovat. Ať už je to sčítání lidí, nebo všechno ostatní. Takže opravdu kontrola a starostlivost, to je to jediné, co může děti uchránit. Jak ty děti, které šikanují, tak i ty děti, které jsou oběti té šikany. Prostě já jako rodič musím mít zájem o to dítě a musíme se o něj starat. Pokud se o dítě nestarám, tak může buď šikanovat, nebo být šikanováno.


Další zkušenosti:

Dáša vysvětluje pojem kyberšikana

Lukáš řešil v době lockdownu 1-2 případy kyberšikany za měsíc.

V dnešní době by se náš život bez internetu už nedal realizovat, říká Jirka.

Pokud se žák setkal s kyberšikanou na základce, může i za několik let dojít k retraumatizaci – zdůrazňuje odbornice
Lucie.

Dáša zdůrazňuje, že kyberšikana může mít větší následky a úzce souvisí s reálným životem.

Marek vnímá ubližování na internetu jako neoddělitelnou součást šikany v dnešní době.

Ondrovi se žáci nejčastěji svěřují s tím, že někomu poslali své osobní fotografie a on je pak použil proti nim

Lucie se nejčastěji potkává s kyberšikanou v kontextu zesměšňování mezi spolužáky formou komunikace či videí, které jsou následně šířené na sociální síti.

Dáša upozorňuje, že rodiče mohou vnímat online komunikaci dětí úplně jinak, než děti samotné.

Je poměrně snadné stát se obětí a stejně tak je snadné stát se útočníkem – vysvětluje odborník
Lukáš.