Zpět na Úvod do problematiky kyberšikany

Lucie se nejčastěji potkává s kyberšikanou v kontextu zesměšňování mezi spolužáky formou komunikace či videí, které jsou následně šířené na sociální síti.

Textová verze


Tazatel: V jakém kontextu se nejčastěji setkáváte v příbězích kyberšikany?

Lucie: Nejčastěji to bývá nějaká forma komunikace mezi spolužáky, nebo nějaké zesměšňování, nahrávání videí a následné zveřejnění na internetu. Videa, které zesměšňuji a dehonestují toho člověka, to dítě. Setkáváme se s tím, že když se něco takového stalo – incident mezi šikanující a tou obětí – tak to bylo třeba jednorázově, nebo ve chvíli kdy to nebylo rozvinuté, tak se na to zapomnělo. Když je to zachycené a znovu se to opakuje, dostane se ten materiál k širšímu okruhu lidí a třeba bez nějakého kontextu celé situace. Například je nějaký spor mezi spolužáky, který se vyhrotí a nahraje se jen jeho konec. Následně se video bez kontextu dostane k ostatním a může se objevit i po několika letech.


Další zkušenosti:

Dáša vysvětluje pojem kyberšikana

Lukáš řešil v době lockdownu 1-2 případy kyberšikany za měsíc.

V dnešní době by se náš život bez internetu už nedal realizovat, říká Jirka.

Pokud se žák setkal s kyberšikanou na základce, může i za několik let dojít k retraumatizaci – zdůrazňuje odbornice
Lucie.

Dáša zdůrazňuje, že kyberšikana může mít větší následky a úzce souvisí s reálným životem.

Marek vnímá ubližování na internetu jako neoddělitelnou součást šikany v dnešní době.

Ondrovi se žáci nejčastěji svěřují s tím, že někomu poslali své osobní fotografie a on je pak použil proti nim

Lucie se nejčastěji potkává s kyberšikanou v kontextu zesměšňování mezi spolužáky formou komunikace či videí, které jsou následně šířené na sociální síti.

Dáša upozorňuje, že rodiče mohou vnímat online komunikaci dětí úplně jinak, než děti samotné.

Je poměrně snadné stát se obětí a stejně tak je snadné stát se útočníkem – vysvětluje odborník
Lukáš.