Zpět na Úvod do problematiky kyberšikany

Marek vnímá ubližování na internetu jako neoddělitelnou součást šikany v dnešní době.

Textová verze


V rámci své praxe ve Středisku výchovné péče jako terénní pracovník jsme byli povoláni s kolegy na řešení vztahových obtížích (většina lze považovat za šikanu). Většinou to bylo tak, že pokud docházelo k atakům i v online prostředí, tak to bylo jenom drobnosti nebo doplňky k fyzickým atakům nebo přímým verbálním atakům v třídních kolektivech. Postupem času už to začínalo být i tak, že ty primární ataky s tím největším dopadem na tu oběť byly právě vedené v tom online prostředí formou nějakých antiskupin, vyčleňování daného člověka ze společné třídní komunikace. To té oběti vlastně nejvíc ubližovalo, už pro ni nebyla ohrožující přímá urážka ve třídě, ale spíš ty dopady. Oběť si uvědomovala, že to z toho online věta jen tak nezmizí a tím pádem se projevovala ta nebezpečnost toho online světa. Děcka si v drtivé většině případů na začátku nejsou vědomé. Od té doby jsem v podstatě nezažil případ, který by byl čistě jenom o reálném světě, vždy tam bylo doplnění o ten online svět a minimálně nějaké srandičky, urážky, natáčení videí a uveřejňování na sociální sítě. Zde je vidět významný postup šikany v online světě. Za mě už je to neoddělitelná součást. Teď to není o tom, co dělat, aby to zmizelo, ale jak s tím efektivně pracovat.


Další zkušenosti:

Dáša vysvětluje pojem kyberšikana

Lukáš řešil v době lockdownu 1-2 případy kyberšikany za měsíc.

V dnešní době by se náš život bez internetu už nedal realizovat, říká Jirka.

Pokud se žák setkal s kyberšikanou na základce, může i za několik let dojít k retraumatizaci – zdůrazňuje odbornice
Lucie.

Dáša zdůrazňuje, že kyberšikana může mít větší následky a úzce souvisí s reálným životem.

Marek vnímá ubližování na internetu jako neoddělitelnou součást šikany v dnešní době.

Ondrovi se žáci nejčastěji svěřují s tím, že někomu poslali své osobní fotografie a on je pak použil proti nim

Lucie se nejčastěji potkává s kyberšikanou v kontextu zesměšňování mezi spolužáky formou komunikace či videí, které jsou následně šířené na sociální síti.

Dáša upozorňuje, že rodiče mohou vnímat online komunikaci dětí úplně jinak, než děti samotné.

Je poměrně snadné stát se obětí a stejně tak je snadné stát se útočníkem – vysvětluje odborník
Lukáš.