Zpět na Úvod do problematiky kyberšikany

Dáša zdůrazňuje, že kyberšikana může mít větší následky a úzce souvisí s reálným životem.

Textová verze


Tak já si hlavně myslím, že zvlášť, co se týká dětí, to není věc, která by byla odtržená od reálného světa. Děti si škodí na internetu tehdy, když se znají mimo internet. Takže to není osamocená věc a souvisí to s celkovými problém, se zvládnutým nebo nezvládnutým sociálním prostředím. Z hlediska práce to není jiné, ať se to týká právní, procesní či psychosociální podpory. Samozřejmě ten kyberprostor má záludnosti třeba větší trvalost, víc pozorovatelů a ten devastační dopad má širší rozsah, než kdyby to vidělo jenom dvacet spolužáků.


Další zkušenosti:

Dáša vysvětluje pojem kyberšikana

Lukáš řešil v době lockdownu 1-2 případy kyberšikany za měsíc.

V dnešní době by se náš život bez internetu už nedal realizovat, říká Jirka.

Pokud se žák setkal s kyberšikanou na základce, může i za několik let dojít k retraumatizaci – zdůrazňuje odbornice
Lucie.

Dáša zdůrazňuje, že kyberšikana může mít větší následky a úzce souvisí s reálným životem.

Marek vnímá ubližování na internetu jako neoddělitelnou součást šikany v dnešní době.

Ondrovi se žáci nejčastěji svěřují s tím, že někomu poslali své osobní fotografie a on je pak použil proti nim

Lucie se nejčastěji potkává s kyberšikanou v kontextu zesměšňování mezi spolužáky formou komunikace či videí, které jsou následně šířené na sociální síti.

Dáša upozorňuje, že rodiče mohou vnímat online komunikaci dětí úplně jinak, než děti samotné.

Je poměrně snadné stát se obětí a stejně tak je snadné stát se útočníkem – vysvětluje odborník
Lukáš.