Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy

Pro Marušku bylo důležité PPP (brouka) přijmout a naučit se s ním žít.

Pro Honzu je psychoterapeutický uzdravující proces lidí s PPP úžasný a přináší mu satisfakci.

Tereza si myslí, že PPP může člověku přinést do života pozitiva.

Monika reaguje na mýtus, že „anorektička nic nejí“, mluví o maskování potíží před okolím a popisuje reakce okolí na ztrátu váhy.