Agrese

Agrese

Pokud dochází ve třídě k agresi, je za to podle Katky spoluzodpovědný celý kolektiv.

Marek má rád práci s agresory i oběťmi. Podle něj je v každém člověku kus dobra.

Z hlediska řešení agresivity mezi žáky existují podle Zdeňka 3 základní typy učitelů.

Marie řešila agresivitu žáka na středním odborném učilišti tak, že pozvala jeho rodiče, aby viděli, jak se jejich syn v hodině chová.

Podle Marie je při práci s agresivním žákem důležité, aby byli učitelé jednotní.

Eva popisovala případ šikany, který tak ale na první pohled nevypadal.

Středoškolský učitel Vláďa doporučuje případné agresivní projevy nepřehlížet, a zejména si od žáků udržovat určitý odstup.

Syn Zdeňky měl zkušenosti se šikanou prakticky od prvního stupně – i kvůli svým zdravotním problémům. Na druhém stupni, po přestupu na novou školu, se u něj začaly objevovat poruchy příjmu potravy.