Úvod

Úvod

Vážení návštěvníci, vítáme vás v sekci, která se věnuje tématům agrese, kyberšikany a poruch příjmu potravy. Odborníci, pedagogové, rodiče a lidé se zkušeností s daným tématem s námi v rámci projektu Škola dobrých vztahů sdíleli své příběhy a osobní zkušenosti. Samostatnou kapitolu pak představuje část věnovaná tématu příchodu dětí z Ukrajiny do českých škol z pohledu pedagogů. 

Výzkum byl realizován metodou DIPEx, která vznikla na Univerzitě v Oxfordu. Je založena na rozhovorech mapujících zkušenosti lidí s danými obtížemi. Výzkumný tým z Institutu sociálního zdraví v Olomouci v rámci projektu realizoval přes 80 rozhovorů. Více než 160 video a audio ukázek, které z rozhovorů vznikly, se zaměřuje na to, jak zkušenosti s agresivitou, kyberšikanou či poruchami příjmu potravy u dětí a adolescentů ovlivňují život jedince, a jak příchod většího množství žáků z odlišného jazykového a kulturního prostředí působí na klima třídy a školy. 

Naším cílem bylo vytvořit vzdělávací podporu zaměřenou na oblasti bezpečného klimatu škol a primární prevence rizikového chování. Učitelé českých škol tak prostřednictvím edukačních videí a informací mohou získat základní povědomí o dané problematice i možnostech řešení krizových situací a především znalosti, jak těmto situacím předcházet.

Příběhy a zkušenosti si můžete pustit v krátkých audio či video nahrávkách, jež mohou být jak zdrojem materiálu pro výuku, výcvik a další vzdělávání, tak oporou a tipy pro zvyšování kvality svého života či profese. Dále jsou na stránkách uvedeny odkazy na zdroje pomoci (neziskové organizace, literatura, centra pomoci ad.), jež mohou využít všichni ti, kteří potřebují. 

Doufáme, že vám informace a videa pomohou, a že naleznete oporu a porozumění lidem, kteří si obtížemi spojenými s agresivitou, kyberšikanou či poruchou příjmu potravy prošli, procházejí nebo se nachází v podobné situaci. 

Tento projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.