O projektu FAST

O projektu FAST

Families and Schools Together (FAST) je mezinárodně uznávaný program, který pomáhá zlepšovat vztahy v rodinách a spolupráci rodin a škol. Absolvování tohoto programu podporuje budování spolupráce rodič-škola a vztahu rodič-dítě. Pro úspěchy dětí ve vzdělávání je důležitá spolupráce rodiny a školy, protože rodina i škola se velmi výrazně podílejí na výchově dítěte. Délka programu je osm týdnů (osm odpoledních setkání skupin rodičů, dětí a pracovníků školy). 

Cílem programu FAST je prohloubení vztahu rodiče s dítětem a podpora rodičovských kompetencí. Program se věnuje zlepšení spolupráce mezi rodinami a školou. 

Během programu účastníci zažívají rodinné aktivity a čas strávený s dětmi, společné jídlo, seznámení s ostatními rodinami, čas strávený i s ostatními rodiči.  

Jako první jsme implementovali FAST na české prostředí, proto jsme dělali hloubkový kvalitativní výzkum před započetím programu FAST a po jeho ukončení. V následujících sekcích najdete rozhovory před započetím programu s členy týmů (lidmi, kteří se vyškolili v tom, jak program FAST na školách vést) a studenty. Dále naleznete sekce rozhovorů s účastníky programu po skončení programu FAST a to s rodiči a členy týmů.