Tomáš

Tomáš

  • Věk pedagoga v době rozhovoru: 32 let

Tomáš pracuje jako učitel tělesné výchovy prvních a druhých tříd na základní škole a také jako tenisový trenér. Správný způsob, jak pracovat s dětmi s ADHD se naučil především praktickou zkušeností v průběhu své profesní praxe. Výuku tříd s dětmi ADHD zvládá především díky kvalitní přípravě plánu hodiny a díky snaze mít pod kontrolou celou třídu. Když trénuje děti s ADHD tenis, preferuje individuální hodiny. Ačkoliv se tito svěřenci vyznačují proměnlivou koncentrací, oceňuje jejich nebojácnost a dobrou kondici.   

Více o Tomášovi

Tomáš vystudoval pedagogickou fakultu, nicméně jak sám říká, správné práci s dětmi ADHD se naučil až praxí. Zjistil například, že děti s ADHD se dají při hodinách tělocviku lépe zvládat, pokud má pod důslednou kontrolu třídu jako celek. Případné nepřiměřené chování dětí s ADHD řeší stanovením jasných pravidel, při jejichž vysvětlování nechává stranou negativní emoce. Tomáš má totiž zkušeností ověřeno, že vztek, zvýšený hlas a tresty, nejsou pro děti s ADHD vhodným řešením. Spíše naopak, situace se obvykle přiostří.    

  Tomáše mrzí, že malé děti s ADHD bývají často třídním kolektivem pasovány do rolí „třídních šašků“, kteří narušují výuku. Ačkoliv je pro Tomáše výuka v takové třídě velmi náročná, nepřestává přemýšlet, jak konkrétní situace zvládnout a jak celkově výuku vylepšit. Za dobré řešení a výraznou pomoc považuje působení asistenta pedagoga.

     Dle názoru Tomáše, je důležitá celková atmosféra na škole. Pedagogové na jeho škole jsou dobrým kolektivem Vzájemně diskutují pedagogické nesnáze a navzájem se podpořit. Tomášovi se tak již mnohokráte dostalo porozumění a dobré rady ohledně toho, jak při výuce žáků s ADHD postupovat.  

   Tomáš rovněž hovořil o svých zkušenostech s trénováním tenisu dětí s ADHD. S dětmi ADHD raději vede individuální tréninky, protože se na ně dokáže lépe soustředit. Přesto je jejich koncentrace velmi proměnlivá. Za pozitiva u dětí s ADHD považuje nebojácnost a dobrou kondici. K výkonnostnímu a vrcholovému tenisu se ovšem málokdy dopracují, protože často mění své aktivity a kroužky. Skupinový trénink s dítětem s ADHD je, dle Tomáše, velmi problematický. Obvykle symptomy ADHD trénink narušují a ostatní rodiče tyto projevy považují za nevychovanost. V některých případech ani rodiče dětí s ADHD symptomům nerozumí. Nikdo jim nevysvětlil, v čem porucha pozornosti a hyperaktivity spočívá. 

     Českému vzdělávacímu systému pedagogů by doporučil, aby byla již od prvních ročníků zařazena praktická práce s klienty.


Audio a video

Tomáš se snažil předcházet problémům tím, že se zaměřil na studenty se specifickými vzdělávacími potřebami od začátku výuky.
Pro Tomáše by byl ideální počet ve třídě 20 studentů.
Podle Tomáše bylo obdržení diagnózy z pedagogických poraden dlouhý proces.
Podle Tomáše pomáhala studentům se specifickými vzdělávacími potřebami každá řízená pohybová aktivita.
Tomášovi ulehčovalo práci při tělocviku, když si vytvořil skupinky a určil vedoucího.
Tomáš od začátku výuky sledovat a oslovoval děti, které měly problémy se soustředěním.