Zpět na Zvládání práce se studenty se specifickými vzdělávacími potřebami

Pro Tomáše by byl ideální počet ve třídě 20 studentů.

Tomáš

  • Věk pedagoga v době rozhovoru: 32 let

Textová verze


P: Tak pro mě by bylo asi úplně nejjednodušší, kdyby těch dětí bylo míň. I v těch třídách. Ti učitelé si stěžují, že když tam potom jedno dítě s ADHD je, tak strhnout 15 dětí je daleko obtížnější, než strhnout 30 dětí. A když je tam 30 dětí a je tam takový jedinec, tak to je komplikovaný.

T: Že by si snížil počet dětí. Kolik myslíš, že by bylo ideální.

P: Nevím vůbec.

T: Kdybys měl fantazii, kolik bys navrhl? Kdyby to bylo úplně možný všechno.

P: Já si myslím, že do těch 20 dětí se učí pěkně.


Další zkušenosti:

Když se Jitka B. cítila bezmocná, pomáhalo jí vést vnitřní dialogy.

Tomáš se snažil předcházet problémům tím, že se zaměřil na studenty se specifickými vzdělávacími potřebami od začátku výuky.

Marinovi dělal v práci radost každý malý krůček.

Kláře by se líbila kombinace slovního a klasického hodnocení.

Jitka doporučovala zavést systém, kdy mají učitelé prostor pro relaxaci.

Pro Tomáše by byl ideální počet ve třídě 20 studentů.

Podle Jitky by si měli lidé práci učitelů více vážit.

Jirka by si přál, aby trenérské kurzy obsahovaly více praxe se svěřenci s ADHD a jinými specifickými potřebami.

Jirka měl v práci zkušené kolegy, se kterými se mohl poradit.

Jitka B. si přála více teambuildingových aktivit a více komunikovat s kolegy.