Zpět na Zvládání práce se studenty se specifickými vzdělávacími potřebami

Podle Jitky by si měli lidé práci učitelů více vážit.  

Jitka

  • Věk pedagoga v době rozhovoru: 44 let

Textová verze


Já si myslím, že základní podpora je, aby konečně si lidi začali vážit práce učitelů. Patřičně jí ocenili. Věřím, že kdyby se tak stalo, tak je to dobrý začátek proto, aby se něco změnilo, aby se něco zlepšilo. A já teď nemyslím jenom finanční podporu, i když samozřejmě pro většinu těch lidí je to vlastně základ. Ale aby ty lidi si říkali: „Děkuju, děkuju za to, že jsi takový, děkuju za to, že jste mému synovi tohle umožnil, děkuju za to, že jste takhle vychovala svoje dítě.“ Prostě na všechny strany děkuju.


Další zkušenosti:

Když se Jitka B. cítila bezmocná, pomáhalo jí vést vnitřní dialogy.

Tomáš se snažil předcházet problémům tím, že se zaměřil na studenty se specifickými vzdělávacími potřebami od začátku výuky.

Marinovi dělal v práci radost každý malý krůček.

Kláře by se líbila kombinace slovního a klasického hodnocení.

Jitka doporučovala zavést systém, kdy mají učitelé prostor pro relaxaci.

Pro Tomáše by byl ideální počet ve třídě 20 studentů.

Podle Jitky by si měli lidé práci učitelů více vážit.

Jirka by si přál, aby trenérské kurzy obsahovaly více praxe se svěřenci s ADHD a jinými specifickými potřebami.

Jirka měl v práci zkušené kolegy, se kterými se mohl poradit.

Jitka B. si přála více teambuildingových aktivit a více komunikovat s kolegy.