Zpět na Zvládání práce se studenty se specifickými vzdělávacími potřebami

Kláře by se líbila kombinace slovního a klasického hodnocení.

Klára

  • Věk pedagoga v době rozhovoru: 45 let

Textová verze


Potřebují ohodnotit svou práci. I my dospělí potřebujeme, aby nám někdo řekl: „Jo, děláš to dobře.“ Takže si myslím, že úplně se oprostit od ohodnocení není dobré. Co mně by se líbilo je kombinace slovního hodnocení a klasické známky. Aby tam bylo napsáno: „Jo, máš za tři, ale tohle všechno ti jde. Tohle všechno by ti mohlo jít, kdyby si kousek přidal. Tohle to by tě stálo asi hodně práce. To bys byl fakt borec, kdyby si zvládnul.“ Aby oni věděli, že není trojka jako trojka. Že v něčím případě může být trojka velký úspěch. Je to super, že máš tři a jdeme to oslavit. V jiném případě může být trojka velké zklamání. Takže já bych byla pro, aby to byla kombinace obojího, protože si myslím, že je vždycky za co pochválit. I když je to tři nebo čtyři, tak vždycky tu práci dítě udělalo. Tak já, já bych jako by volila oboje.


Další zkušenosti:

Když se Jitka B. cítila bezmocná, pomáhalo jí vést vnitřní dialogy.

Tomáš se snažil předcházet problémům tím, že se zaměřil na studenty se specifickými vzdělávacími potřebami od začátku výuky.

Marinovi dělal v práci radost každý malý krůček.

Kláře by se líbila kombinace slovního a klasického hodnocení.

Jitka doporučovala zavést systém, kdy mají učitelé prostor pro relaxaci.

Pro Tomáše by byl ideální počet ve třídě 20 studentů.

Podle Jitky by si měli lidé práci učitelů více vážit.

Jirka by si přál, aby trenérské kurzy obsahovaly více praxe se svěřenci s ADHD a jinými specifickými potřebami.

Jirka měl v práci zkušené kolegy, se kterými se mohl poradit.

Jitka B. si přála více teambuildingových aktivit a více komunikovat s kolegy.