Zvládání práce se studenty se specifickými vzdělávacími potřebami

Zvládání práce se studenty se specifickými vzdělávacími potřebami

Pedagogové, se kterými jsme mluvili, v mnoha případech práci se studenty se specifickými vzdělávacími potřebami vnímali jako výzvu, která byla smysluplná a v mnoha ohledech i zábavná. Ptali jsme se jich, co jim pomáhalo tuto práci zvládat a kde nacházeli zdroje podpory. Více metod, které jim ulehčovali práci najdete Metody. V neposlední řadě nám odpověděli na dotaz, co by ke své práci potřebovali, aby se jim pracovalo jednodušeji. 

OBSAH STRÁNKY

Začátky práce pedagogů se studenty se specifickými vzdělávacími potřebami

Hlavně v začátcích byla práce se studenty se specifickými vzdělávacími potřebami vnímána pedagogy jako náročná. Nicméně skoro všichni se shodli, že je bavila a stála za to. Pro Roberta bylo v začátcích jeho praxe důležité se nebát a počítat s tím, že žáci občas „ulítnou“ a udělají něco nečekaného.

Když trenér Jirka s prací se svěřenci se specifickými vzdělávacími potřebami začínal, někdy své emoce nezvládl a byl na své svěřence rozzlobený. Postupem času se své emoce naučil zvládat díky informacím o potřebách dětí s ADHD. Za důležité pedagogové považovali nevzdávat se navzdory překážkám. Cestu viděli v trpělivém hledání vztahu ke studentům. Odměnou pedagogům byl pocit smysluplnosti jejich práce. Pro Antonína byla práce se studenty se specifickými vzdělávacími potřebami podnětnější než jeho předchozí práce hudebníka.

Když se Jitka B.  cítila bezmocná, pomáhalo jí vést vnitřní dialogy.

Příprava pedagogů na práci se studenty se specifickými vzdělávacími potřebami

Nejvíce podle pedagogů pomáhalo při práci udržet si chladnou hlavu, některé situace si nepřipouštět a připravovat si plány B. Věřili, že nikomu nepomůže se rozčilovat. Učitelé doporučovali se na práci se studenty se specifickými poruchami učení psychicky připravit. Tomáš potřeboval před výukou na přípravu alespoň 15 minut, kdy si prošel přípravu a uklidnil se. V hodinách často narazil na neočekávané a problematické chování studentů jako byla neposlušnost či agresivita. Trenér Jirka den před tenisovými tréninky odpočíval, aby načerpal energii.

Tomáš se snažil předcházet problémům tím, že se zaměřil na studenty se specifickými vzdělávacími potřebami od začátku výuky.

Přístup pedagogů ke studentům se specifickými vzdělávacími potřebami, který práci ulehčoval

Pedagogové považovali empatii za nezbytnost při práci se studenty se specifickými vzdělávacími potřebami. Výuku pedagogům ulehčovala častá komunikace s žáky. Klára díky rozhovorům se studenty věděla, na čem může stavět a s čím u studenta pracovat. Podle Jirky se dala situace lépe zvládnout, když ke svému svěřenci přistupoval individuálně.

Marinovi dělal v práci radost každý malý krůček.

Přání a potřeby pedagogů

Pedagogové popisovali, co by si přáli ve školství změnit. Někteří pedagogové hovořili o tom, že by bylo vhodné změnit přístup k hodnocení žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Andrea si přála, aby se se učitelé zaměřili více na to, co daný student potřebuje a v čem je dobrý, než na jeho obtíže či problémy. Většina pedagogů se shodla, že by ocenili snížení počtu studentů ve třídě. Sami to vnímali jako přání téměř nesplnitelné z důvodu nedostatku financí. Do tříd by si učitelé ke studentům se specifickými vzdělávacími potřebami přáli asistenty pedagogů. Více v části Podpora studentů ve škole. Marin si přál svým svěřencům pomoct s jejich problémy. Někdy je to náročný úkol.

Kláře by se líbila kombinace slovního a klasického hodnocení.
Jitka doporučovala zavést systém, kdy mají učitelé prostor pro relaxaci. 
Pro Tomáše by byl ideální počet ve třídě 20 studentů.

Více praxí, supervizí a schůzek

Učitelé by byli rádi, kdyby se praxe jiných pedagogů mezi ostatními více sdílela. Někteří pedagogové vnímali, že praxe je na pedagogických fakultách nedostatek, a přitom je velmi potřebná. Například Robert by udělal učitelské ústavy, kde by se učila pouze praxe. Učitelům, se kterými jsme hovořili, by se líbilo více schůzek s učiteli a více konferencí, kde by mohli společně sdílet zkušenosti ze své praxe. Pro pedagogy byla důležitá supervize. Té vnímali ve své práci nedostatek. 

Podle Jitky by si měli lidé práci učitelů více vážit.  
Jirka by si přál, aby trenérské kurzy obsahovaly více praxe se svěřenci s ADHD a jinými specifickými potřebami.

Odpočinek a péče o sebe pomáhaly pedagogům zvládat práci plnou výzev

Pedagogům, se kterými jsme hovořili, pomáhaly vyčistit si hlavu volnočasové aktivity. Marin si oddechl při práci v dílně. Tomáš se snažil mít méně práce a volné víkendy. Někteří pedagogové se shodovali, že jim pomáhá popovídat si s kolegy. Společně se mohli uvolnit a při velkém tlaku snad i trochu postěžovat. Jitka B. věří, že když se cítila dobře sama, cítili se dobře i její studenti. Informace a tipy na ulehčení práce a přípravy na výuku získávali pedagogové z přednášek ve škole, rodičovských fór či speciálních webů.

Jirka měl v práci zkušené kolegy, se kterými se mohl poradit.
Jitka B.  si přála více teambuildingových aktivit a více komunikovat s kolegy.