Úvod

Úvod

V rámci projektu INSPIRO – Inspirace v odlišnosti –  se zaměřujeme na výzkum zkušenosti dětí s různými obtížemi v rámci školní docházky, zejména na zkušenosti dětí s ADHD.

Mapujeme, jak ADHD ovlivňuje jejich života, zejména pak fungování ve škole. Kromě polostrukturovaných rozhovorů s dětmi (10-19 let) se věnujeme zkušenosti jejich rodičů. Neméně podstatnou částí našeho výzkumu jsou rozhovory s pedagogy.

Náš výzkum si klade za cíl:

  • prozkoumat žitou zkušenost lidí, kterých se ADHD dotýká
  • pomoci dětem, rodičům, učitelům a odborníkům porozumět této problematice sdílením svých zkušeností

Díky pohledu z více úhlů přinášíme komplexní osvětu v této problematice. Primární oblasti, kterými se v rámci výzkumu zabýváme, jsou: fungování dětí ve školním prostředí, komunikace s vrstevníky, vnímání diagnózy (dětmi, rodiči i pedagogy), vliv diagnózy na sociální interakce.

Tyto stránky nabídnou přehled hlavních témat, kterými se participanti zabývají. Jednotlivé části pak nabídnou detailnější popis i s audio či videonahrávkami pro lepší dokreslení životních zkušeností. Hlavním přínosem stránek bude pak jejich dostupnost široké i odborné veřejnosti. Stránky budou sloužit jak pedagogům, tak psychologům, lékařům, ale i rodičům a dalším dětem s ADHD.  Podpoří tak efektivnější inkluzi dětí s ADHD.

Chcete se do projektu zapojit a pomoci s osvětou tohoto tématu?

Napište na arnost.krtek@oushi.upol.cz.