Spolupráce s odborníky

Spolupráce s odborníky

Rodiče, se kterými jsme hovořili, popisovali zkušenosti s odborníky, především s pedagogicko psychologickou poradnou a psychologem. V některých případech rodičům pomohli dobrými radami, získáním asistenta nebo svou empatií a zájmem o jejich situaci.

OBSAH STRÁNKY

Dítě s ADHD a péče odborníků

Ve většině případů rodiče oceňovali, že se mohou obrátit o pomoc s fungováním jejich dětí ve škole na psychologa nebo na pedagogicko psychologickou poradnu.

Julie vyhledala poradnu na doporučení třídní učitelky poté, co selhal individuální vzdělávací plán. Rodiče mrzelo, že učitelé někdy neměli o rady odborníků zájem.

Julie navštívila se synem poradnu s potřebou přidělení asistenta.

Role pedagogicko psychologické poradny

Pedagogicko psychologická poradna hrála roli jako posuzovatel školních opatření a pomocník s nastavením školních úlev pro děti s ADHD. V případě syna Petry doporučila poradna roční odklad nástupu do školy. V některých případech rodičům chybělo v poradně porozumění.

Ivaně chybělo v psychologicko pedagogické poradně pochopení.

Nejen školní psycholog pomáhal

Rodiče byli rádi, že v  rámci školy o děti s ADHD pečoval školní psycholog. Pomáhal s nastavením pravidel a úlev v rámci vyučování. Byl v kontaktu s rodiči, se kterými společně konzultoval fungování dítěte také mimo školu.

Julie byla ráda, že byl psycholog součástí týmu, který vytvořil pro syna individuální vzdělávací plán. Michaele pomohl posudkem školního psychologa k přidělení asistenta pedagoga. Poskytoval jí také rady, jak zvládat synovy agresivní projevy. Petra by ocenila, kdyby byla ve škole k dispozici místnost, kam by mohly děti na chvíli odběhnout, zrelaxovat a promluvit si s psychologem.

Pavla hledala pro syna psychologa už když mu byly dva roky.