Volný čas studentů se specifickými vzdělávacími potřebami

Volný čas studentů se specifickými vzdělávacími potřebami

Ptali jsme se pedagogů, jak trávili jejich studenti se specifickými vzdělávacími potřebami svůj volný čas. Záliby studentů se specifickými vzdělávacími potřebami se od zájmů jejich vrstevníků zásadně nelišily. Nejčastěji se pedagogové shodovali, že studenty bavilo sportování.

OBSAH STRÁNKY

Sport

Záliby studentů se specifickými vzdělávacími potřebami, zejména s diagnózou ADHD, byly různorodé. Nejčastěji však učitelé mluvili o lásce k pohybu. Podle pedagogů měli ve škole rádi především tělocvik.  Mezi sporty, které tyto studenty bavily, patřil fotbal, lyžování, házená, vybíjená nebo tenis. Tenisový trenér Jirka ocenil, že svěřenci s ADHD měli pro zápasy skutečné nadšení Měli při nich volnou ruku při výběru úderů a taktiky. Prohra jim podle jeho slov byla méně příjemná než ostatním svěřencům.

Jarmila byla ráda, že její student se specifickými vzdělávacími potřebami reprezentoval školu při sportovních akcích. V dětských domovech měli vychovatelé zkušenosti s asistentkou, která brala jejich svěřenkyni na sportovní kroužky, kde měla svěřenkyně vyžití.

Pedagogové se shodovali, že je pro studenty s diagnózou ADHD sport na místě. Tito studenti potřebují pohybu více než ostatní studenti. Jarmila vnímala, že je potřeba studenty s ADHD také při sportu více hlídat, aby si neublížili.

Podle Tomáše pomáhala studentům se specifickými vzdělávacími potřebami každá řízená pohybová aktivita.
Podle trenéra Jirky byli svěřenci s poruchami pozornosti nadprůměrně pohybově nadané.

Hudba

Pedagogové hovořili o dalších zájmech studentů se specifickými vzdělávacími potřebami. Někteří studenti dotazovaných pedagogů měli rádi hudbu.  Vychovatel Antonín ocenil, že si jeho svěřenkyně oblíbila housle. Podle jeho slov milovala hru na housle před publikem.

Jitka B. učila studentku se specifickými vzdělávacími potřebami, která měla velmi dobrý hudební sluch.

Další zájmy studentů se specifickými vzdělávacími potřebami

Mezi další oblíbenou zábavou studentů se specifickými vzdělávacími potřebami, o kterých hovořili pedagogové v našich rozhovorech, patřilo používání elektronických zařízení jako tablet či počítač. Jitčin student byl kreativní a přál si vytvářet filmy.  Student Jarmily si rád objednával knihy z knižního klubu. Marinův svěřenec se zajímal o fyzioterapii, bavilo jej studium anatomie. Klářin student se zajímal o přírodu a do školy nosil zvířata nebo hmyz, který ukazoval ostatním žákům. Jiní studenti se specifickými vzdělávacími potřebami rádi kreslili.

Klára oživila výuku kresbami svého studenta se specifickými vzdělávacími potřebami.

Mimoškolní aktivity

Pedagogové, se kterými jsme hovořili, zmiňovali zkušenosti se studenty se specifickými vzdělávacími potřebami na mimoškolních aktivitách.  Jednalo se o školy v přírodě, lyžařské kurzy či jednodenní výlety. Pedagogové ocenili, že měli ve škole a v dětských domovech mnoho takových aktivit. Pro Jitku byly mimoškolní aktivity skvělý prostor pro práci s kolektivem. Žáci se na akcích lépe poznali a její třída se rychleji sjednotila. Mimoškolní aktivity pedagogové doporučovali.

Pedagogové sdíleli, že se studenti se specifickými vzdělávacími potřebami mimo školní prostředí projevovali odlišným způsobem. Studenti, kteří měli ve škole tendence vyrušovat a zlobit, na školách v přírodě zlobili méně. Jarmila je vnímala jako úplně jiné žáky. Marin hovořil, že při mimoškolních aktivitách docházelo ke konfliktům méně než v dětském domově. Pedagogové se shodovali, že jim s prací se studenty pomáhal celodenní program a různorodé aktivity. Právě střídání různých aktivit mohlo pomoct studentům se specifickými vzdělávacími potřebami vybít energii a zvládat tak lépe projevy diagnózy.

Jarmila popisovala, že její studenti na mimoškolních aktivitách pracovali úžasně.
Marin popisoval, že se akce mimo dětský domov skoro vždy povedly a vraceli se všichni spokojení.