Příprava do školy

Příprava do školy

Úvod

Všichni rodiče, se kterými jsme hovořili, se snažili svým dětem pomáhat s přípravou do školy. Někteří úzce spolupracovali s jejich učiteli. Ti jim sdíleli, co bylo děti potřeba doučit nebo procvičit. Mnozí rodiče si našli fungující postupy, pro jiné to bylo náročné a hledali pomoc.

OBSAH STRÁNKY

Pomoc s úkoly nebyl pro rodiče vždy lehký úkol

Rodiče popisovali, že se snažili dětem s přípravou do školy pomáhat. Pro některé to byl náročný úkol. Evu pomoc s vypracováním úkolů vyčerpávala kvůli dceřině výbušnosti. Ivana se občas bála, že jí syn napadne. 

Rodiče zmiňovali, že úkoly nebyly nijak těžké, ale děti měly ke školní přípravě odpor. Stávalo se, že z úkolu na několik minut byl hodinový maraton, doprovázený pláčem a nadáváním. Pokud měl syn Pavly pocit, že je momentální učivo k ničemu, bylo vypracování úkolů o to náročnější.

Michalelin syn měl i přes snahu učitelek ke škole odpor.

Rodičům pomáhala hra a doučování

Rodiče uváděli  metody, které jim při společných přípravách s dětmi fungovaly. Petra se synem pracovala v krátkých časových úsecích, po kterých následovala hra nebo jiná odměna. Někteří rodiče využívali také možnost doučování, které bylo hrazené z grantu.

Ivana byla vděčná, že synovi s úkoly pomáhá asistentka.
Petře pomáhala s přípravou syna do školy babička, která s ním učivo drilovala.