Studenti a asistent pedagoga

Studenti a asistent pedagoga

Studenti, se kterými jsme hovořili, popisovali své zkušenosti s asistentem pedagoga. Zmiňovali oblasti, ve kterém spolupráce fungovala. Pojmenovali také obtíže, které ve vztahu s asistentem vznikaly.

OBSAH STRÁNKY

Asistent pedagoga podporou studentů

Většina studentů měla pozitivní zkušenost s asistentem pedagoga. Když je potřeba, šel se žáky na chvíli na chodbu. Pomáhal jim s předměty, které byly pro žáky náročnější a přispívali k větší samostatnosti studentů. Jakubovi dělaly projevy ADHD problémy s učením. Jeho psycholog se divil, že zvládl studium bez podpory asistenta pedagoga. Pár studentů mělo s asistentem pedagoga i negativní zkušenost. Asistent na ně tlačil, přehnaně se staral, nebo se snažil žáka změnit.

Podle Vojty asistent ve třídě mohl sledovat žáky, kteří potřebovali speciální pomoc.

Asistenti pedagoga si ne vždy s žákem rozuměli

Někdy se stávalo, že žákům asistent nevyhovoval. Studenti zmiňovali, že jim vadilo, když byl asistent přehnaně starostlivý a připomínal tak svých přístupem chování maminek. Nevyhovující pro studenty, se kterými jsme hovořili, bylo, když asistent příliš tlačil. Studenti nemohli pracovat svým tempem.

Nevhodné také podle žáků bylo, když jim asistent nepomáhal, napomínal či psal poznámky. Ondrovi se nelíbilo, že jejich asistent říkal všem žákům, aby šli pracovat rukama, ačkoliv to sami nechtěli. Asistenta vnímal celý třídní kolektiv, nejen ti žáci, kterým se věnoval. Ondra mluvil o tom, že s jeho asistentem si třída nesedla a nemají ho příliš v lásce.

Honza měl s asistenty pozitivní i negativní zkušenost.

Přidělení a spolupráce s asistentem

Studentům byli asistenti přidělováni v různých obdobích, podle toho, kdy ho potřebovali. Záleželo také na vyjádření pedagogicko-psychologické poradny. Někteří studenti měli asistenta od první třídy, Dia ho naproti tomu dostala až v třídě sedmé. Individuální byla také doba, na kterou měli asistenta přiděleného.

Někteří studenti měli asistenta na všechny hodiny, jiní jenom na vybranou výuku, většinou těch předmětů, kde potřebovali pomoc největší. Asistent pedagoga by měl podle našich participantů pomáhat studentům, kteří potřebují víc pozornosti, dovysvětlit učivo či oddychnout.

Naši studenti vnímali pozitiva, které pozice asistenta pedagoga přináší. Honzovi asistent pomáhal a mohl být při něm samostatný, za což byl rád. Většinou si studenti vztah s asistentem pochvalovali. Vyjádřili se, že je to s nimi „dobrý“.

Simon je rád, že může jít s asistentem na chvíli na chodbu se „vyblbnout“.