Spolupráce s rodiči

Spolupráce s rodiči

Pedagogové nepřicházeli do kontaktu jen se studenty, ale komunikovali i s jejich rodiči. Ptali jsme se proto učitelů, vychovatelů a trenérů, jak spolupráci s rodiči vnímali. Někteří učitelé zmiňovali konkrétní metody, které jim ve spolupráci s rodiči fungovaly. O těchto metodách se více dozvíte zde.

OBSAH STRÁNKY

Pedagogové o spolupráci s rodiči studentů se specifickými vzdělávacími potřebami

Vzájemnou spolupráci učitelé považovali za výhru. Jarmilase snažila rodičům při první schůzce vysvětlit, že se dá všechno vyřešit komunikací. Pedagogům, se kterými jsme hovořili, by pomohlo, kdyby je rodiče před dětmi uznávali jako autoritu. Pokud o nich doma rodiče mluvili před svými dětmi v negativním světle, byla pro ně vzájemná spolupráce těžší.

Učitelé vnímali, že pro rodiče bylo náročné slyšet o svých dětech negativa. Někteří z nich proto zastávali názor, že vzniklá nedorozumění si má se studenty pedagog vyřídit na místě a rodiče tím nezatěžovat. Někteří pedagogové zmiňovali, že s rodiči budovali důvěru pozvolna. Tito rodiče totiž měli se školstvím negativní zkušenosti a ve funkční komunikaci nevěřili. Jitka popisovala, že mezi učiteli a rodiči vznikala často nedorozumění, kdy rodiče chtěli učitelům sdělit tipy, jak s dětmi pracovat. Učitelé to ale chápali tak, že pro své děti chtěli ve škole úlevy a jejich snahu o spolupráci nevyslyšeli.

Podle Jitky by rodič neměl být školou přetížen.

Pozitivní zkušenosti se spoluprací s rodiči

Pedagogové popisovali dobré zkušenosti se spoluprací rodičů. Učitelé, se kterými jsme hovořili, zmiňovali, že za nimi rodiče mohou kdykoliv přijít. V případě potřeby mohou rodiče navštívit i školní poradenské pracoviště. Většina učitelů se shodovala, že jim při výuce pomáhaly předem domluvené postupy s rodiči. To se týkalo především odměn či jiných druhů motivace studentů. Jitce B. pomohlo, že jí rodiče při hodinách hudby důvěřovali a nechali ji při práci volnou ruku.

Tomáš s rodiči a vzájemnou komunikací neměl žádné problémy. Jako tenisový trenér byl rád, když ho rodiče upozornili na nepozornost jeho svěřence. Marin si z pozice vychovatele z dětského domova pochvaloval neustálý kontakt s učiteli. Někteří pedagogové zmiňovali i dobré zkušenosti s komunikací rodičů s odborníky.

Andree a mamince jejího studenta fungoval domluvený postup s lístečky.

Negativní zkušenosti se spoluprací s rodiči

Spolupráce s rodiči podle pedagogů nebyla vždy ideální. Někteří rodiče spolupracovat nechtěli. Pedagogové zmiňovali, že v některých případech s rodiči nechtěli spolupracovat jejich kolegové. Učitelé a vychovatelé měli zkušenosti i s rodiči, kteří dávali pedagogům nevyžádané rady, jak se studenty či svěřenci pracovat.

Jiní rodiče dle slov pedagogů s učiteli v otázkách vzdělávání nesouhlasili a nedbali na jejich doporučení. O negativních zkušenostech mluvili i vychovatelé z dětských domovů. Někteří rodiče zájem o spolupráci dlouhodobě neměli. Podobné zkušenosti měl i Tomáš, který učil na internátní škole.

Maminka Jirky svěřence nesouhlasila s vyhozením jejího syna z tenisového tréninku.
Robert zažil více rodičů, se kterými byla spolupráce náročná.

Komunikace s rodiči studentů se specifickými vzdělávacími potřebami

Rodiče mají možnost s pedagogy komunikovat různými způsoby. Klára nabízela rodičům, že jí mohou ve všední den zavolat a o jejich studentech se pobavit. Rodiče jí většinou kontaktovali přes zprávu. Jiní učitelé nabízeli možnost mailové komunikace.

Většina pedagogů byla s rodiči v pravidelném kontaktu. Jitka B. komunikovala s rodiči naopak jen když bylo potřeba. Podobně i Tomáš moc do kontaktu s rodiči nepřicházel a zažil pouze pár schůzek s rodiči, když měli žáci problémy.

Klára informovala rodiče skrze komunikační sešit, který svým studentům zavedla.
Jitka B. podporovala rodiče v informování školy, když se jim líbily školní akce.

Komunikace o ADHD s dalšími rodiči

Většinou pedagogové hovořili o diagnóze ADHD s rodiči ostatních žáků už na prvních třídních schůzkách. Jarmila se tím snažila předejít problémům. Ostatní studenti podle ní mohou vnímat přístup pedagogů ke studentům se vzdělávacími potřebami nespravedlivě. Tomáš si myslel, že by se mu rodiče studentů s ADHD se svými potřebami a problémy nesvěřovali, protože nebyl třídním učitelem studentů. Považoval to za velmi osobní informaci. Andrea se o diagnóze ADHD s ostatními rodiči nebavila. Respektovala nařízení vedení školy, které jí zakazovalo tyto údaje sdílet s jinými rodiči.


Komunikace ohledně medikace studentů se specifickými vzdělávacími potřebami

Pedagogové většinou komunikovali s rodiči i ohledně medikace. V případě, že jim to rodiče neřekli, o medikaci nevěděli. Trenéra Jirku o tom informoval málokterý rodič. Pro učitelé bylo důležité, když je rodiče informovali o změně léků. Změna medikace mohla studentům způsobovat změnu ve školním výkonu, než si na novou léčbu zvykli.  V pár případech rodiče přišli s prosbou, aby jim ve škole léky dávali učitelé. Ze zákona to ale pedagogové dělat nesmí, proto chodili rodiče medikovat děti do školy sami.

Andrea rodičům doporučovala studenty medikovat, protože léky mohou pomoct s projevy.

Co rodičům podle pedagogů pomáhalo

Učitelé měli zkušenost s rodiči, pro které bylo náročné zvládat nároky diagnózy ADHD. Pedagogové doporučovali, že by rodičům se zvládáním výchovy mohlo pomoct lepší porozumění diagnóze samotné. Rodiče by podle slov Andrey neměli své děti s ADHD brát jako vážně nemocné a zbytečně tak nestigmatizovat.

 Pedagogové doporučovali rodičům, aby byli při své výchově důslední. Podle jejich zkušeností pomáhalo nastavit si pevná pravidla a hranice. Andrea měla zkušenost se studentem s ADHD, který ve škole pomaloval záchody. Jeho tatínek mu za trest zakázal fotbal a jel s nimi do školy záchody vymalovat. Andrea to vnímala jako dobrý přístup k řešení problému.

Pedagogové ocenili, když se rodiče svým dětem snažili se školou pomáhat. Přišlo jim důležité, aby se rodiče pokusili pochopit, že pro některé studenty může být obsah látky náročný. Jarmilahovořila o tom, že se její studentka dostala na vysokou školu díky tomu, že se jí její rodiče pravidelně věnovali.

Jirka zažil na tenise rodiče, kteří ho podporovali v jeho rozhodnutích.