Komunikace rodičů se školou

Komunikace rodičů se školou

Rodiče, se kterými jsme hovořili,  sdíleli  zkušenosti s komunikací s vedením školy. Většina z nich popisovala snahu obou stran zlepšit podmínky a fungování dětí ve škole. Za důležité rodiče považovali možnost komunikace s učiteli. V neposlední řadě rodiče mluvili o více a méně funkčních přístupech učitelů.

OBSAH STRÁNKY

Komunikace rodičů s vedením školy

Rodiče, se kterými jsme hovořili, se snažili být vedení školy a učitelům k dispozici a probrat vše potřebné ohledně jejich dětí. Ivana měla s vedením školy dobré vztahy. Komunikovali společně problémy i nové možnosti fungování jejího syna ve škole. Přicházela do školy s postojem, co můžu udělat a co můžeme dělat společně. Julii těšilo, že ve škole respektovali doporučení od psychologa. Rodiče se potýkali také s nepřijetím jejich dětí ve škole.

Syn Kláry se na běžnou základní školu dostal díky inkluzi.
Julie popisuje neústupnost v rozhodnutí paní ředitelky, když dostal syn dvojku z chování.

Komunikace se školou o problémech dětí

Pokud měl syn Petry ve škole problémy, povedlo se jí většinu věcí s ředitelem probrat. Často také uznal její argumenty, ale následně se nic nezměnilo. Rodiče by si přáli, aby jejich děti ve škole přijali takové jaké jsou a nebylo nutné se scházet jen nad řešením stížností.

Robert ve škole mohl vysvětlit, jak syn věci prožívá a čím je důležité se u něj zabývat.

Pozitivní zkušenost rodičů s komunikací s pedagogy

Rodiče vnímali, že kontakt s učiteli byl důležitý a vzájemná spolupráce pomáhala v lepším fungování dětí ve škole. Ivana se vždy snažila s novými učiteli svého syna seznámit a předat jim zkušenosti, jaké metody synovi pomáhají.

Rodiče oceňovali možnost s pedagogy komunikovat po vyučování. Ivana si s  učitelkou psala SMS zprávy. Klára byla v intenzivní komunikaci s ředitelkou i třídní učitelkou, když synovi změnili medikaci a začali se u něho objevovat sebevražedné myšlenky. Paní učitelka si uměla se synem Kláry promluvit, když na něho tyto stavy přišly. Klára následně napsala učitelce děkovný dopis.

Klára s učitelkou syna komunikovala přes email a deníček.
Petra byla ráda v telefonickém kontaktu s třídní učitelkou i asistentkou svého syna.

Negativní zkušenosti rodičů s komunikací s pedagogy

Klára měla pocit, že ačkoliv se snažila s třídní učitelkou komunikovat, nedařilo se jí dohodnout na společném postupu. Někteří rodiče uváděli, že s nimi pedagogové jejich dětí nekomunikují vůbec. Výjimkou byly třídní schůzky, na kterých slýchali, že chyba je na jejich straně. Petra po nějaké době rezignovala na komunikaci s učiteli, kteří nebyli ochotni chápat specifika ADHD a nechtěli přihlédnout k úlevám doporučených poradnou.

Robert si přál, aby s ním učitelé komunikovali nejen na třídních schůzkách.

Připravenost škol na děti s ADHD

Někteří rodiče, se kterými jsme hovořili, zastávali názor, že dnešní školství není zatím na práci s dětmi s ADHD připraveno. Vnímali, že školní metodika na ně zapomněla. Rodiče se někdy setkávali s odmítavým postojem k diagnóze ADHD.

Rodiče  zmiňovali, že někteří učitelé neměli dostatečné vzdělání a informace o tom, jak s dětmi s ADHD vhodně pracovat. Tato neznalost pak mohla vést ke stigmatizaci. Naopak mnoho učitelů si vědomosti doplňovalo různými semináři a školeními.

Petra si uvědomovala, že podmínky ve třídě často nejsou pro práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami vhodné. Při velkém počtu žáků je to náročný úkol. Robert zvažoval, zda by pro syna nebyla vhodnější domácí forma výuky, kde by bylo možné zajistit individuální přístup k potřebám syna. Pavla uvažovala o alternativní škole, kde by bylo zařazeno více pohybu, ale v okolí takovou školu neměli.

Pro Roberta bylo důležité, aby učitelé rozuměli projevům ADHD a jednali se synem individuálně.
Eva vnímala, že diagnózu ADHD někteří učitelé nepřijímali.

Společné plánování

Rodiče zmiňovali, že by si přáli, aby s učiteli mohli mluvit o plánech a možnostech vzdělávání. Ocenili by možnost sdílení praktických věcí skrze email nebo vyvěšením ve školním systému, například zadání domácích úkolů nebo co je potřeba se s dětmi doučit.

Michaela potřebovala od učitelky vysvětlení, proč jí nefunguje spolupráce s jejími dětmi.