Zpět na Zvládání práce se studenty se specifickými vzdělávacími potřebami

Jitka B.  si přála více teambuildingových aktivit a více komunikovat s kolegy.

Jitka B.

  • Věk pedagoga v době rozhovoru: 53

Textová verze


P: Já si pořád myslím, že na školách by bylo super, kdyby fungovalo něco jako supervize pro učitele. Jednou, dvakrát do měsíce se sejít s někým zkušeným nebo s prostředníkem. Mít možnost si to v klidu prodebatovat, vidět různý pohledy na věc, inspirovat se. Zatím moje zkušenost učitelská je o tom, že jsme hodně zahrabaný s dětmi. Přestávky jsou kraťounký, ty věnujeme zase většinou dětem a ta vzájemná komunikace mezi námi jako dospělými je dost ochuzená. Potřebovali bychom i prostor být spolu jako dospělí. Vyjet na výlet společně. V jiných firmách mají třeba teambuildingový aktivity. Myslím si, že by nám to hodně prospělo. Určitě jsou školy, kde to je a rozhodně se to osvědčuje. Myslím, že by nám prospělo mít čas pro sebe jako pro kolektiv. Nebýt jenom my a děti. Mít i tu možnost vidět se z venku očima někoho jiného. Protože, když jsme na poradě, tak zase mluvíme o dětech. A my bychom potřebovali mluvit taky o nás a jak nám to jde a jaký my taky máme starosti. To mi třeba v našem povolání chybí. To si myslím, že by nám prospělo.


Další zkušenosti:

Když se Jitka B. cítila bezmocná, pomáhalo jí vést vnitřní dialogy.

Tomáš se snažil předcházet problémům tím, že se zaměřil na studenty se specifickými vzdělávacími potřebami od začátku výuky.

Marinovi dělal v práci radost každý malý krůček.

Kláře by se líbila kombinace slovního a klasického hodnocení.

Jitka doporučovala zavést systém, kdy mají učitelé prostor pro relaxaci.

Pro Tomáše by byl ideální počet ve třídě 20 studentů.

Podle Jitky by si měli lidé práci učitelů více vážit.

Jirka by si přál, aby trenérské kurzy obsahovaly více praxe se svěřenci s ADHD a jinými specifickými potřebami.

Jirka měl v práci zkušené kolegy, se kterými se mohl poradit.

Jitka B. si přála více teambuildingových aktivit a více komunikovat s kolegy.