Zpět na Zvládání práce se studenty se specifickými vzdělávacími potřebami

Jitka doporučovala zavést systém, kdy mají učitelé prostor pro relaxaci. 

Jitka

  • Věk pedagoga v době rozhovoru: 44 let

Textová verze


Potom ti lidé mají jako minimum prostoru pro relaxaci. Ono se řekne: „Učitelé to mají bezvadný, mají prázdniny, jdou ve 2 domu“. Jenže ten učitel opravuje, připravuje různé dokumenty, dělá vysvědčení, slovní hodnocení. Na těch lidech je velmi dobře vidět s postupujícím školním rokem, že jsou velmi unavení a na konci června je vždycky ve škole zbytečně výbušná atmosféra. Myslím si, že by to vyřešilo, kdyby se skutečně vymyslel prostor pro relaxaci. Kdyby se aplikovaly ty věci, které v některých systémech fungují. To znamená, že ten učitel po odučené době má buď rok volna studijního nebo je přivedený na jinou práci, která není tak psychicky náročná. Jenže to samozřejmě v tomhle systému nejde udělat a nejde to narolbovat ze dne na den. Nakonec nedávno o tom mluvil pan ministr. Myslím si, že v tomhle to má jako srovnané velice dobře, ale opravdu je třeba udělat něco, aby ty lidi byli nějakým způsobem motivovaný.


Další zkušenosti:

Když se Jitka B. cítila bezmocná, pomáhalo jí vést vnitřní dialogy.

Tomáš se snažil předcházet problémům tím, že se zaměřil na studenty se specifickými vzdělávacími potřebami od začátku výuky.

Marinovi dělal v práci radost každý malý krůček.

Kláře by se líbila kombinace slovního a klasického hodnocení.

Jitka doporučovala zavést systém, kdy mají učitelé prostor pro relaxaci.

Pro Tomáše by byl ideální počet ve třídě 20 studentů.

Podle Jitky by si měli lidé práci učitelů více vážit.

Jirka by si přál, aby trenérské kurzy obsahovaly více praxe se svěřenci s ADHD a jinými specifickými potřebami.

Jirka měl v práci zkušené kolegy, se kterými se mohl poradit.

Jitka B. si přála více teambuildingových aktivit a více komunikovat s kolegy.