Pohled studentů na projekt FAST před jeho zahájením

Pohled studentů na projekt FAST před jeho zahájením

Všichni studenti potvrdili, že se na projekt velmi těší a mají to spojené s tím, že už skončí vzdělávání online a budeme možné se setkat tváří v tvář. Někteří přiznali, že ještě pořádně neví, o co v projektu jde. Lucie se zapojila, protože do toho šli i její kamarádi a chtěla něco dobrého udělat pro školu. Markétu baví pracovat s lidmi a pomáhat v rámci školy. Všichni studenti označili svou motivaci na škále od 1-10 (1 – nejsem motivovaný, 10 – jsem nejvíc motivovaný, jak mohu) čísly 6-8. Když jsme zjišťovali, proč nikdo nedal víc než osm, tak to bylo z důvodu online výuky a nejistoty, kdy skončí a bude možné projekt FAST rozběhnout. 

Obsah stránky

Očekávání v rámci projektu FAST

Všichni studenti se těšili, že v rámci projektu FAST poznají nové lidi, ať už spolužáky z jiných tříd nebo jejich rodiny. Lucie doufá, že se podaří reálně zlepšit vztahy a komunikaci mezi školou – rodiči a studenty. Někteří studenti naopak nevěděli, co očekávat a těšili se, že stráví kvalitní čas ve společenství lidí, co mají rádi. 

Simona od projektu FAST očekává, že lépe pozná spolužáky z jiných tříd a uvidí, jak to funguje v různých rodinách.

Já musím říct, že jsem hodně zvědavá, protože mi to přijde zajímavé. Takže očekávám, že sama za sebe poznám nějaké spolužáky z jiných tříd, které se budou zapojovat a možná také, že uvidím, jak to funguje v různých rodinách, což si myslím, že je fajn a že si z toho člověk pak třeba bude moct něco odnést. 

Markéta doufá, že si odnese nějaké rady a tipy pro studenty a rodiče, které pak dokáže aplikovat v budoucnu.

Já právě nevím moc, co očekávat, ale těším se, že strávím čas s těmi učiteli, protože jsou to fajn učitelé. Pak možná na ty večery, co se budou pořádat, tak to se těším, jak to vůbec bude celé probíhat. Úplně nevím, co má být východiskem. Možná očekávám, že si z toho sama vezmu nějaké rady nebo tipy, které budou předávané studentům nebo rodičům a dokážu je aplikovat na sebe, nebo je uplatním v budoucnu až jednou budu svoje děti dávat do školy. 


Potřeba změny

V prvé řadě se všichni studenti těší až obnoví sociální vztahy a že se budou moci vidět osobně. Téměř všichni studenti by potřebovali větší pochopení od učitelů v procesu vzdělávání. Lucie ráda kdyby byl na FASTu, kdyby byl větší prostor pro individualitu studentů než je tomu normálně ve škole.

Markéta říká, že by chtěla zlepšit vztah učitel – student. 

Já si myslím, že by bylo fajn zlepšit vztah učitel – student, aby ti učitelé byli třeba víc flexibilnější v tom smyslu, aby to české školství dokázelo myslet na studenta jako na jedince a ne jako všechny brát plošně. Myslím si, že každý má jiné potřeby a jiné studijní možnosti a vůbec i kapacitu mozkovou, že by se prostě nemělo po všech chtít to stejné. Na druhou stranu zas to pohlídat, aby se to nedostalo do kolejí, kdy budeme takoví až moc rozmazlení v tom vzdělání. 


Ideální učitel 

Závěrem jsme se studentů ptali, jak by podle nich vypadal ideální učitel. Všichni studenti se shodli, že by chtěli učitele, který umí učit a podat věci lehkou zábavnou formou tak, aby to studenty bavilo. Podle Simony by měl mít respekt, který ale není přehnaný a motivovaný strachem. Také by podle ní měl mít jiný přístup ke studentům učitel na ZŠ a SŠ, protože studenti mají v rozdílných vývojových stádiích rozdílné potřeby v přístupu ke vzdělávání. 

Podle Markéty by měl být ideální učitel spravedlivý a neměl by nikoho škatulkovat. 

Ideální učitel by měl být spravedlivý, neměl by nikomu nadržovat, nikoho škatulkovat a hned srážet. Určitě by měl být zdravě motivující a nechtěla bych, aby byl měkkota. Jako že až příliš tolerantní. Myslím si, že učitel musí být trošku přísný, nebo mě osobně to k motivaci pomáhá. Dál aby byl takový lidský, laskavý, abych věděla, že před ním nemusím mít strach chodit k němu na hodiny a abych si jeho hodiny užívala. Určitě by měl být zábavný, ne vyloženě on, ale ty hodiny udělat tak, abych tam neusínala a aby se hezky poslouchal, aby byly záživné ty hodiny. Taky aby byl otevřený k řešení problémů a neměl zajeté koleje, protože to tak dělá už třicet let. Aby dokázal trošku chápat vývoj doby. 

Pro Lucii by ideální učitel měl být vtipný a budovat důvěru ve vztahu se studenty. 

Ideální učitel, aby byl vtipný, dokázal zaujmout v hodině žáky, kteří to studium berou na lehkou váhu. Rozhodně by tam měla být důvěra mezi studentem a učitelem. To si myslím, že je nejdůležitější, aby dokázal rozmluvit i ostatní, kteří se třeba bojí mluvit. Rozhodně jako probourat hranice mezi žáky, aby dokázal vyburcovat různé konverzace. Co se týče vzhledu, tak to je asi jedno, ale co se týče zkoušení a písemek, nemusel by vůbec zkoušet ani psát písemky, ale myslím si, že různé prověření znalostí není někdy špatné, takže proč ne.