Vzkazy druhým

Vzkazy druhým

Tyto vzkazy druhým byli od studentů nasbírané během pandemie Kovidu-19, kdy byl lockdown a výuka probíhala pouze online. Většina vzkazů obsahuje přání vrátit se už do prezenčního vzdělávání a bezmoc z toho, že se nevědělo, kdy to skončí. 

Obsah stránky 

Vzkazy rodičům

Všichni studenti se shodli, že je klíčové dostat od rodičů podporu a svobodu v rozhodování o jejich budoucí životní cestě a kariéře. Dále se vzkazy týkají jinakosti, kdy každý má své způsoby, jak využít svůj potenciál a nejde všechny nacpat do stejné škatulky. 

Simona rodičům vzkazuje, aby zbytečně netlačili na své děti. 

Rodičům vzkazuji, aby zbytečně netlačili na svoje děti, protože každý z nás má jiné možnosti. Myslím si, že existuje spousta takových úspěšných rodičů, kteří si nedokáží představit, že by to dítě bylo méně úspěšné než oni. Takže, aby netlačili na to dítě a aby pochopili, nebo se snažili pochopit, co a jaké jsou možnosti toho dítěte. 

V dobré míře dát dětem prostor v tom, co je baví a v čem jsou dobří je klíčové – říká Lucie. 

Možná, aby dali prostor dětem, ale ne zas moc. V dobré míře, aby je podporovali v tom, co je baví, i když by chtěli z nich třeba někoho jiného, aby se na to podívali ze strany toho dítěte, aby si uvědomili, že je v něčem dobrý a že je potřeba, aby ho v tom rozvíjeli.

Markéta vzkazuje rodičům, aby daly možnost svým dětem rozhodnout se, co chtějí samy dělat nezávisle na jejich přání. 

Rodičům bych vzkázala, aby nechali děti vybrat si životní cestu a poskytli jim veškerou podporu a pomoc při výběru studia, školy. Samozřejmě taky záleží na jejich možnostech, když by neměli peníze na soukromou školu, tak chápu, že tam dítě nepošlou. Myslím si, že dítě by se mělo rozhodnout, co by chtělo v budoucnu dělat a ne mnohdy poslouchat, nebo dělat to, co by chtěli rodiče, aby dělal. 


Vzkazy spolužákům

Simona vzkazuje vrstevníkům, aby neztráceli motivaci a aby si uvědomili, proč to všechno vlastně dělají. Důležité je vzdělání nevzdávat, i když to není úplně jednoduché. Lucie dodává, že je dobré věnovat čas knihám a občas zariskovat, nebát se zkusit něco nového, co si myslí, že může být pro ně dobré – objevit svoje talenty. Stejně tak Markéta říká, že je důležité jít za svými sny, vystoupit z davu a říct „To je můj názor, to si myslím a chci to tak mít.”


Vzkazy učitelům

V době lockdownu a online vzdělávání v České republice všichni studenti vzkazovali učitelům, aby za ně bojovali s přáním, aby už online výuka skončila. Vyjadřovali bezmoc, protože věděli, že spousta jejich učitelů chce učit tváří v tvář a nemůže. Simona dodává, ať se učitelé nebojí vtipkovat, protože to podle jejího názoru studenty vždycky více zapojí do hodiny. 

Lucie vzkazuje učitelům, aby byli trpěliví u studentů, kteří nejsou studijně nadaní. 

Učitelům bych vzkázala, aby byli trpěliví na studenti, kteří nejsou příliš studijně nadaní, aby možná změnili třeba to vzdělání na zábavnější formu, aby je víc přitáhli, protože doba technologií rychle přebije sociální kontakt.