Vztahové roviny z pohledů členů týmů ve FASTu

Vztahové roviny z pohledů členů týmů ve FASTu

Členové týmů, kteří se podíleli na vedení a organizovaní FASTu častokrát nebyli ani zaměstnanci školy. Jednalo se o externí vedoucí FASTu, dobrovolníky či rodiče pracující v pomocných profesích. Častokrát se jednalo o vztahy, které vznikly v procesu programu FAST a po jeho ukončení dále nepokračovaly. Členové týmů se v této kapitole vyjadřují k tomu, jaké to pro ně bylo setkávat se s žáky, rodiči a učiteli.

Vztahová rovina žáků

Členové týmů mluví o tom, jak se vyvíjely jejich vztahy s žáky během i po programu FAST. Byli tam také vyučující, kteří neučili dané žáky, nebo se setkávali na vyučovacích hodinách jenom sporadicky. Paní Markéta tvrdí, že se s žáky během programu FAST skamarádila. Podle paní Lindy bylo hezké pozorovat bezprostřednost zúčastněných dětí a studentů a sledovat je v méně organizovaném prostředí. 

Patrície říká, že FAST jí pomohl poznat žáky a nástup do školy mohli společně sdílet.

Tím, že jsme s žáky nastoupili do školy souběžně, tak jsme také poznávali tu školu více a mohli se o tom více bavit a úplně chápu jejich pocity z nástupu do školy. Najednou nárůst povinností, očekávání a nároků, protože na mě v tu dobu byly kladeny úplně stejné, jenom trošku odlišné. Docela dobře jsem se do nich dokázala vcítit a mohli jsme to hezky sdílet. Měli jsme tam ještě dva pomocníky v mládežnické skupině, kteří byli již ve druhém ročníku a měli spoustu zkušeností s vyučujícími. V rámci našich setkání to mohli předávat těm mladším dětem, a ony to úplně nasávaly. Ale třeba na mě byla daná zpětná vazba, když jsme si to pak mezi sebou říkali na konci, že ve chvíli, kdy jsem tam s nimi přímo nebyla, tak že se ty děti otevřely více než v mojí přítomnosti. To mě trošku zamrzelo, ale úplně chápu a je to přirozené, že to tak měly. Měly prostor se sdílet i bez mé přítomnosti. Byla to sice chvilinka, ale asi to potřebovaly.

Jindřich vnímá otevřenější atmosféru s žáky, kteří FAST absolvovali.

Jaký je váš vztah se zúčastněnými žáky po skončení programu FAST? 

Jindřich: Tak je to asi trošku otevřenější. Třeba když přijdou do té školy, tak je potkávám a poznáváme se, takže to je určitě přínos. Ale nebyl během FAST prostor, abychom se tam individuálně seznámili a vznikly tam silné vazby. Ale určitě není anonymní, a já si myslím, že pro ty děti to není takové anonymní prostředí.

Tazatel: Zkuste tenhle vztah po FASTu posoudit na stupnici od 1 do 10, kde 1 je nejhorší a 10 je nejlepší.

Jindřich: 8 asi.

Tazatel: A jaké si myslíte, že mají žáci mezi sebou vztahy?

Jindřich: Asi přátelské, nebo na mě tak působilo. Já se v té třídě nepohybuji, každá třída má jinou atmosféru, ale nepřišlo mi, že by tam byly nějaké problémy. Spolupracovali v pohodě, nezaznamenal jsem žádný konflikt.


Vztahy vůči rodičům

Během rozhovorů jsme se ptali na to, jak členové týmů vnímají posun vztahů s rodiči, kteří se FAST účastnili. Pan Pavel z pozice třídního učitele vnímá, že se vztahy s rodiči, kteří se účastnili FASTu prohloubily. Paní Alena zažila FAST 3krát a všimla si, že hodně záleželo, jaká skupina lidí se tam sešla. Když to bylo dynamické, vztahy se více posunuly, než když se to táhlo. Podle pana Jana rodiče mohli skrz program FAST více poznat jiné rodiče, školu i zaměstnance.

Zdeněk si nemyslí, že má FAST vliv na výchovnou nebo vzdělávací funkci školy.

V programu FAST je aktivita, kdy se ti rodiče sdílejí. Tam nemá pedagogický pracovník přístup, a to je to nejdůležitější, kde se ten pedagogický pracovník o rodinách může nejvíce dozvědět. Zrovna tam nemá přístup a v ten moment dělá pedagog hlídače dětí, případně já jako ředitel jsem byl v kuchyni, protože s těmi rodiči do skupin, ať už otcovských, nebo mateřských, jsem neměl přístup, a tím pádem jsem se stejně ty informace nedozvěděl. A když už jsem byl v rámci programu, tak jsem dělal s prominutím našeptávače, co a jak má ten rodič dělat v rámci čmáranic, v rámci hry, v rámci čehokoliv jiného. Ale v ten moment se o rodinách nic moc nedozvíte. Dozví se jen rodičovský průvodce, a v rámci té skupiny to zůstává uzavřeno. Na druhou stranu informace, které by se daly ve výchově dětí ve škole využít, tak je učitel neví. FAST nemá vliv na vzdělávací stránku školy a na tu výchovnou v podstatě také ne, protože k těm dětem a rodinám v moment sdílení a otevření učitel nemá přístup. Já chápu, proč to tak je, a neříkám, že to je špatně. 

Světlana vidí velký přínos v rodičovských skupinkách, kde se rodiče mohli sdílet s jejich problémy.

Co mě přišlo velmi zajímavé, byl takový magický okamžik. Prostě jsem si říkala, že tohle je podle mě nesmírně přínosné: rodiče mohou sdílet mezi sebou, že rodičovství je těžké, a že občas uděláme chyby a pochybujeme o sobě. To mi přišlo velmi důležité a myslím si, že se o tom mezi sebou rodiče moc nebaví, nebo mají strach o tom mluvit i s kamarády. Mohli se ve FASTu mezi sebou bavit, že neví, co mají dělat, a že mohou být nejistí. To pro mě byl pohled na novou věc, kterou si myslím, že by česká společnost nebo rodiče dětí potřebovali. Někdy si myslím, že se hodně staráme o děti, ale možná zapomínáme, že i rodiče potřebují podporu a pochopení. 


Vztahová rodina učitelů

V rozhovoru jsme se ptali i na to, co učitelé nejvíce potřebují a jak by popsali typického učitele jejich očima. Paní Markéta tvrdí, že učitelé nejvíce potřebují podporu od vedení k mimoškolním aktivitám, aby měli prostor se věnovat žákům i individuálně. Paní Alena si myslí, že by učitelům pomohlo mít ve třídě méně žáků. 

Alena vnímá, že v učitelé potřebuji v programu FAST více prostoru na povídání si s rodiči.

Já si myslím, že kdyby to mělo mít opravdový význam pro nás jako učitele, měli bychom mít v rámci FASTu více možností a času, abychom si s rodiči jen tak popovídali a lépe se s nimi seznámili. To by nám velmi pomohlo v komunikaci i v rámci třídy, kdybychom se mezi sebou lépe znali. Pokud se potkáváme jen na třídních schůzkách, nemáme tolik možností se s nimi osobně seznámit. Tolik bych řekla k programu FAST.

Obecně vidím jako velký problém, když je ve třídě velký počet žáků. Mám teď štěstí, že učím třídu s pouze 15 žáky, ale vím, že moje kolegyně mají i 30 dětí najednou a jsou z toho vyčerpané. I já jsem to zažila. Také vidím slavnou inkluzi jako velký problém, zejména vzhledem k počtu dětí. Když máte v třídě několik dětí s různými vadami nebo problémy, je to velmi náročné.

Světlana si myslí, že učitelé potřebují etický kodex, supervize, povinné vzdělávání a chválu za jejich práci.

Etický kodex. To si myslím celou dobu a tady se to trochu více potvrdilo. V sociálních službách je etický kodex, jak zacházet s klientem a máme zakázku a ve škole je taky zakázka, ve škole je zakázka naučit to dítě něčemu. A to je dané rámcově vzdělávacím programem. Nikde tam není, jak k dítěti přistupovat. Učitelé přesahují svoje kompetence a nedělají to vhodným způsobem, takže podle mě potřebují etický kodex, supervize, jako sůl, a povinné vzdělávání. I ty supervize by měly být povinné. I když je nechtějí, tak by je měli mít, protože je to náhled na práci. Myslí, si, že by to bylo pro ně velmi užitečné, že i když se jim něco nelíbí a vnesou to tam, tak ten supervizor by to měl umět zpracovat. Takže tohle si myslím, že jsou takové tři věci, co ti učitelé potřebují. A pak si myslím, že potřebují, aby s nimi ředitel mluvil a chválil je za jejich práci, protože ti lidé jsou velmi nedochválení.

Pavel tvrdí, že zpětná vazba, kreativita a zažívaní pozitivních emocí ve škole je to, co učitelům nejvíce chybí.

Osobně si myslím, že učitelé potřebují zpětnou vazbu. Učitel není jako dělník v továrně, který vidí konkrétní výrobky za svou prací. Učitelé učí a často efekty jejich práce sklízí někdo jiný. Proto je pro ně důležitá zpětná vazba. Další věcí, kterou považuji za zásadní, je kreativita. Kreativita je klíčová jak pro učitele, tak pro žáky. Výzkumy provedené v rámci OECD ukazují, že čeští učitelé jsou mezi těmi, kteří se nejméně těší do školy ve srovnání s ostatními zeměmi. Myslím si, že i učitelé by měli prožívat pozitivní emoce ve škole. Porovnáme-li to s jinými státy, pozitivní emoce ve škole u našich učitelů nejsou tolik rozšířené.

Pavel se na jedné straně setkává s úžasnými a motivovanými učiteli, ale na druhé straně se potkává s vyhořelými učiteli, kteří poškozují žáky.

Tazatel: Zkuste mi prosím popsat typického učitele z vašeho úhlu pohledu.

Když jsem dělal experimenty, tak jsem při svých studiích vyzkoumal, že v dnešní době jsou v třídě velmi různorodí žáci. Dřív, když já jsem byl dospívající, tak to byly nějaké kohorty, nějaké skupiny poměrně velké a poměrně blízké. Dneska ty nůžky jsou obrovsky rozevřené. Dřív jsem lektoroval pro, stovky učitelů, a když si to porovnám, tak ty nůžky jsou obrovsky rozevřené také mezi učiteli. To znamená, že popsat typického učitele je těžké. Zúčastnil jsem se soutěže Global Teacher Prize a umístil jsem se ve finále. Oni nás teď svolávají jednou za rok a máme trojdenní workshop. Tam potkávám úplně úžasné lidi, úžasné učitele, kteří dělají věci úplně perfektně. Jsou to matematici, učitelé občanky, jazykáři a kdybych se díval tou optikou, tak učitel je pro mě fantastický člověk, který je velmi kreativní atd. Ale vedle toho, se potkávám s lidmi, kteří jsou vyhořelí, kteří učitelství berou jenom jako zaměstnání, kteří svojí arogancí a tím, že si léčí nějaké svoje mindráky, ubližují studentům, dětem. Takže moje odpověď zní, že je to velmi široké spektrum a skutečně nelze to takhle specifikovat. Podotkl bych, že to je možná i na jednu stranu dobře, protože jsou různí žáci a jsou i různi učitelé. Hlavně na druhém stupni střední školy, když se potkávají, tak si vlastně mohou hledat ty modely toho přístupu k životu. Profese učitele na prvním místě spočívá v tom, jak se chová, ne v tom, co říká.