Vyprávění členů týmů ohledně programu FAST

Vyprávění členů týmů ohledně programu FAST

Ze začátku rozhovorů členové týmů volně popisovali, jak se do FASTu zapojili a co během něho zažili. Mluvili o svých prvních dojmech a pocitech ohledně programu FAST. Mnozí z nich prošli více běhy a povídali o tom, v čem viděli mezi nimi rozdíl. Zmiňovali, čím byl FAST pro ně náročný a z čeho čerpají sílu při své práci v oblasti školství.

Obsah stránky

Příběhy zapojení

Většina členů týmů měla na začátku obavy, ale jak program FAST poznali, začali vnímat jeho přínosy. Paní Světlana mu zpočátku věřila, ale nevěděla, jak bude pro českou populaci fungovat. Paní Jana také dodává, že program FAST dokáže spojit dva světy – svět školy se světem rodiny. Paní Helena se přidává, že se po FASTu prohloubí zájem rodičů o život školy, o to, co škola potřebuje a zvýší se jejich ochota se na tom podílet. Většina členů týmů tvrdí, že záleželo na tom, jaká skupina lidí se na programu sešla. Paní Simona si všimla, že když byla skupina žáků věkově různorodá, nefungovalo to tak dobře jako u skupiny věkově podobných žáků. Průběh jednotlivých běhů FASTu závisel na mnoha okolnostech, ve kterých se členové týmů nacházeli. Začátek prvního školního běhu skoro všichni popisují jako nejistý a chaotický, bez ohledu na to, v jaké škole se běh konal. Ve druhém či třetím běhu FASTu už členové týmů věděli, co mohou očekávat.

Světlana věřila FASTu už od začátku, ale nebyla si jistá, jak bude fungoval pro Českou republiku. 

Já jsem byla do toho projektu zařazena mým vedoucím z práce, jako komunitní pracovník, s tím, že jsem jela na školení velmi narychlo a pak jsem velmi rychle zapadla do toho procesu. Bylo to pro mě něco nového, něco, čemu jsem věřila, ale měla jsem tam otázky, jestli to může fungovat a jak to bude fungovat v našem českém školství. Já tam vnímám určité rozdíly ve vzdělávání mezi jinými státy a naší Českou republikou. Takže jsem si říkala, jak to bude fungovat. První běh byl hodně seznamovací, sloužil na to abychom se propojili jako tým a abychom dokázali uceleně pracovat s rodinami. Druhý běh byl pro mě méně náročný, i když byl hodně hektický a chaotický. Měla jsem pocit, že přebírám nějakou organizační úlohu, která nebyla v mé kompetenci. Třetí běh už byl dobrý, zase byl fajn. Takže jsem zúčastnila třech běhů.

Jana vidí hlavní přínos projektu FAST v tom, že spojí dvě světy: škola a rodina.

Ze začátku mě oslovil pan ředitel s tím, jestli se chci zapojit do projektu, tak jsem souhlasila a snažila jsem se nastudovat materiály k projektu. Kolegové, kteří už byli v prvním bloku, říkali své zkušenosti. Takže jsem čerpala informace a byla jsem docela zmatená, ale těšila jsem se, co z toho bude. Když jsme měli to první setkání, tak jsem nevěděla, co od toho čekat a jak to bude probíhat. Řekla bych, že jsem byla ve stejném očekávání jako ti rodiče a studenti, kteří tam přišli. Když FAST proběhl poprvé, tak to bylo moc hezké setkání s rodiči a se studenty. A vlastně tím, že to byli prvňáci a já sem nastoupila od srpna do zaměstnání, tak to bylo pro nás nové a moc fajn. Poznala jsem skupinku prváků, se kterými budeme i nadále budovat vztah. Tak jsme pokračovali dál a můžu říct, že byť jsem ze začátku k tomu projektu byla lehce skeptická, tak na konci vidím výsledky. Myslím, že to stojí za to a doporučuji jít do toho. Je to prostor, kdy ty děcka nejsou v žádném cíleně organizovaném prostředí a mají čas sami na sebe a na to, zamyslet se nad otázkami, nad kterými běžně nepřemýšlí. Najednou se propojí se svou rodinou a školou zároveň. Myslím, že to je fajn i pro rodiče, protože mají nějakou zpětnou vazbu ze školního prostředí, protože v běžném chodu rodiče do školy zas tak nevidí. Mně přijde, že v projektu FAST se propojuje svět školy a svět rodiny. 

Simona tvrdí, že druhý běh projektu FAST byl příjemný, lidé věděli, do čeho jdou. 

Tak já bych spíš mluvila o druhém běhu, protože už byl takový, že jsme věděli, do čeho jdeme. Bylo příjemné s těmi lidmi sedět. Užívali si to rodiče i děti. Ten první běh byl chaotický a byly tam děcka z různých věkových skupin, co se asi nesešlo. Ve druhém běhu už byli děti ze dvou tříd, a bylo vidět, že si vytvořili vazby i děti i rodiče mezi sebou.


Aktivity členů týmů

V následující kapitole jsme se zaměřili na jednotlivé aktivity, kterým se členové týmů věnovali. Někteří si od toho slibovali větší kontakt s rodiči, ale nakonec byli v kuchyni nebo hlídali děti. Paní Helena se zúčastnila třech běhů, během kterých hlídala děti, pomáhala s úklidem, vydávala jídlo, připravovala materiály pro jednotlivá setkání a nakupovala dárky do tomboly apod. Paní Linda sice měla na starosti hlídání dětí, ale i tak hodnotí, že jí program FAST pomohl lépe poznat rodiče. Někteří také uvádějí, že je škoda, že se nemohli zúčastnit rodičovských skupinek, které by jim pomohly rodiče lépe poznat. Jiní členové týmů například paní Simona či pan Pavel si pomocné aktivity užili.

Alena očekávala, že jí program FAST pomůže lépe poznat rodiče, ale ve výsledku skončila v kuchyni.

Trochu mě to zklamalo, protože jsem si představovala, že to bude sloužit k tomu, abychom se lépe poznali s rodiči, kteří mají děti u nás ve škole. Ve výsledku jsem s těmi rodiči téměř nekomunikovala, nebo jsem je viděla jen minimálně. Na začátku jsem měla párkrát službu, kdy jsem měla promluvit s některým rodičem, ale nakonec jsem skončila v kuchyni, kde jsem umývala nádobí a vydávala jídlo až do konce večera. Tato služba mi byla pravidelně přidělena. V tomto smyslu to bylo zklamání, protože jsem neměla možnost se s rodiči blíže seznámit. Moje kolegyně měly jinou službu, například hlídali děti, ale ani tak se s rodiči nesblížily. Jestli mělo toto zapojení vést k tomu, abychom se více poznali a navázali pěkné vztahy, tak to prostě nefungovalo.

Světlana měla na starosti přednášku, která se překládala do ukrajinského jazyka, pro děti a rodiče.

Ve všech třech bězích jsem dělala páté speciální setkání, které na mě vytvořilo určitý tlak. Šlo o tom, abych na půl hodiny přednášela, nebo vedla workshop na zvolené téma tak, aby to bylo zajímavé pro děti od čtyř do dvanácti let a taky pro jejich rodiče. Ve druhém běhu byli i ukrajinštví rodiče, takže se  moje přednáška simultánně překládala do ukrajinštiny. Vždycky sem se radila s primárním preventistou, aby mi to pomohl nastavit. Potřebovala jsem vybrat, co nejzákladnější informace, o kterých se můžeme bavit. Bylo to očekávání versus realita rodičů. Ve smyslu, že většinou si mysleli, že jim dám návod a já takhle nepracuji. Měli jsme například téma, jak řešit šikanu, tak já jim návod nedám, ale můžeme se bavit o nějakých emocích a o tom, jak spolu doma mluvit o těch věcech. Tato role mi umožnila vidět, že i na naší křesťanské škole jsou běžní rodiče s obavami, strachy a malými problémy, se kterými se musí vypořádat.

Helena hlídala děti, pomáhala s úklidem, vydávala jídlo, připravovala materiály pro jednotlivá setkání a nakupovala dárky do tomboly. 

Moje náplň práce byla hlavně kolem přípravy. Připravovala jsem zázemí FASTu, hlídala jsem děti, pomáhala jsem s úklidem, vydávala jídlo, připravovala sem materiály pro jednotlivá setkání a nakupovala jsem dárky do tomboly. Prostě jsem si to oddřela. Neúčastnila jsem se ani skupin jako manželka ředitele, takže jsem tam byla jako účastník za školu.

Linda hlídala malé děti a i když to někdy bylo náročné, tak hodnotí FAST jako velký přínos. 

Já jsem hlídala malé děti. Takže jsem celý program neviděla, ale celkově si myslím, že tam vládla taková hezká atmosféra. Třetí setkání bylo fajn a všichni jsme se už trošku znali. Byli jsme rádi, že jsme se viděli, popovídali jsme si, zahráli jsme si něco a najedli jsme se. To bylo hezké. Někdy to bylo náročnější, protože jsme tam měli hodně malých dětí. Bylo to náročné, protože některé z nich plakaly a musely jsme je dát zpět rodičům. Program pro děti a rodiče se většinou prodlužoval, takže jsme měli děti déle, než bylo původně plánováno. Někdy to bylo dobré, ale někdy toho bylo moc. Když to takhle zpětně hodnotím, tak je fajn, když potkávám rodiče a děti z FASTu, vím, o koho se jedná. Už jenom to, že se pozdravíme, usmějeme, víme, kdo jsme a občas se i pobavíme, je velký přínos pro mě jako pro učitele, že znám i rodiče a ne jenom jejich děti.


Náročnost programu FASTu pro členy týmů

V této kapitole se budeme věnovat tomu, jak moc byl program FAST náročný pro členy týmů. Z výstupů vyplývá, že hodně záleželo na roli, kterou daný člen týmu zastával a co všechno měl na starosti. Někteří program FAST hodnotí jako nenáročný, zatímco jiní odpracovali náročná odpoledne. Pro paní Markétu byl první běh náročný, protože se také setkala s nedůvěrou žáků v program FAST a musela s týmem hodně pracovat. Pro paní Helenu byl program FAST docela fuška, protože tam zastávala roli pomocníka a koordinátora. Paní Gabrielu nepotěšila aktivita ředitele, který podle ní do programu hodně zasahoval a způsoboval zmatek. To jí bralo energii. Paní Alena dodává, že pro ni to bylo osm náročných odpolední, které strávila v kuchyni.

Markéta na začátku vnímala nedůvěru žáku v jednotlivé aktivity a musela s tím vnitřně pracovat. 

Tazatel: A bylo pro Vás ve FASTu něco náročného? 

Markéta: Určitě, minimálně ten první blok byl náročný, protože člověk si nebyl jistý, co dělá. Já mám takový senzor na to, když ta atmosféra není úplně ideální. Například, že si děti nejsou jisté a říkají si, co to tady hrajeme za hry. To bylo pro mě náročné, protože jsem musela s tímto vnitřně pracovat a neztratit motivaci pokračovat.

Tazatel: Jak to pokračovalo?

Markéta: V určitou chvíli se to zlomilo, já nevím. Bylo víc než osm základních setkání s rodiči. Dejme tomu, že třeba po půlce se to nějak přirozeně proměnilo a děti už to braly s větším nadšením.

Tazatel: A co ten druhý běh?

Markéta: No, ten byl mnohem klidnější a všichni jsme se tam těšili. Ani nevím, jestli bylo něco, co by to časově narušilo. Snažila jsem se to skloubit s přípravou na maturitu. Já už jsem byla ve čtvrťáku a nechtěla jsem se kvůli maturitě zříct programu FAST.

Pro Světlanu bylo náročné, že v druhém běhu na ni byla přesunuta organizační role, i když to nebyla její role ve FASTu.

Druhé setkání bylo málo organizované. To mi vadilo, protože já nezvládám neorganizované věci. Měla jsem pocit, že to musím víc organizovat já, i když to nebyla moje role. To pro mě bylo náročné. Nevěděla jsem, jestli do toho třetího běhu FAST vůbec půjdu. Dala jsem si jasně stanovené hranice, za jakých podmínek tam půjdu a rozhodla jsem se, že se nenechám ovlivnit. Také bylo náročné postavit se před rodiny a prezentovat jim přednášku či workshop v pátém setkání. To byl pro mě tlak.


Z čeho čerpají členové týmů energii v oblasti školství

Členů týmů jsme se v rozhovorech ptali na to, co jim dodává energii při práci s dětmi. Většina z nich pracuje v pedagogických profesích nebo učí na základní či střední škole. Často se opakoval názor, že energii čerpají ze zpětné vazby od žáků či studentů. Paní Patricie dodává, že pokud je zpětná vazba pozitivní, člověk se cítí pochválený a pokud je negativní, tak je to podnět ke zlepšení. Panu Pavlovi dodává energii smysluplnost učitelské profese. Paní Alena i paní Helena uvádějí, že mají svou práci rády a člověk ji nemůže dělat jenom pro peníze. Také mnozí uvedli, že čerpají energii z volnočasových aktivit.

Světlana čerpá energii z volnočasových aktivit a zpětné vazby od dětí a rodičů.

Tazatel: Z čeho čerpáte při práci s dětmi sílu a energii?

Světlana: Dbám na své strategie ohledně mého „well-being“, takže vykonávám činnosti mimo práci, které mi dodávají energii při práci s dětmi. Samozřejmě, když vidím, že se něco daří, nebo že pomáhám dítěti zlepšit jeho situaci, tak mě to těší. Když vidím, že nějaká moje intervence byla úspěšná a že dítěti je lépe, tak mi to dává zpětnou energii. Také, když rodič řekne, že se dítě posunulo, nebo se změnilo k lepšímu, to mi také dává smysl a dodává energii. Dále, když mám dobrý kolektiv, tak je to velmi fajn, z toho taky čerpám. Je dobré mít v pracovním prostředí lidi, se kterými se můžu sdílet a kteří mi mohou přinést nové pohledy.

● Pro Pavla je nejdůležitější smysluplnost práce učitele a přál by si, aby každý učitel zkusil pracovat i někde jinde a pak by mohl ocenit, jak se mají učitele dobře.

Tazatel: Z čeho čerpáte sílu při práci s dětmi?

Určitě čerpám sílu z toho, že chodím do přírody a z pohybu – to je asi jedna věc. Potom samozřejmě mám sociální oporu okolo sebe. Také dostávám pozitivní zpětnou vazbu od mnohých studentů, což je také důležité. Možná i to, že si stanovím cíle a snažím se je naplnit a dosáhnout je, to mi dodává sílu. Cítím uspokojení, když dosáhnu měřitelného cíle, a tak se vytváří pocity štěstí a podobně. To platí jak pro nejrůznější projekty, tak i pro poutě, které děláme se studenty, a vysokou turistiku.

Získávám sílu i ze studia, snažím se studovat. A mám zajímavý koníček – přednáším na škole, a navíc mě baví jezdit na různé workshopy a přednášky odpoledne a večer. Tam taky čerpám, když vidím, jak se na věci dívají třeba senioři nebo turisti. To mě naplňuje, protože mi to dává smysl.

Možná takový závěr je, že práce s dětmi mi připomněla, jak je ta práce smysluplná. Už dva roky dělám ještě i jinou práci a mezitím jsem měl 4 roky pauzu, a to mi pomohlo ocenit věci v rámci učitelské profese. Myslím si, že je důležité, aby učitelé poznali i jiné profese, aby si uvědomili, jak je práce učitele skutečně hodnotná. Kdyby najednou zjistili, jak se vlastně učitel má moc dobře vzhledem k tomu, jaký má úvazek a jaký plat bere A pro mě osobně je nejdůležitější smysluplnost práce, kterou dělám.

Patricii dodává energií zpětná vazba od žáků, ať už je pozitivní, nebo negativní.

Mně dává hodně energie zpětná vazba od žáků. Když třeba proběhne nějaká akce, nebo je učím několik hodin, snažím se jich ptát a využívat informace, které mi poskytnou jako zpětnou vazbu. Ta zpětná vazba mě motivuje dál, ať už je pozitivní, nebo negativní. Pokud je pozitivní, člověk se cítí pochválený a má chuť pokračovat dál. Pokud je negativní, dodává to podnět ke zlepšení, nebo posunutí se vpřed. Dále čerpám sílu z toho, když se podívám na žáky a vidím, jestli jsou šťastní, mají radost a usmívají se. Pokud zaznamenám, že jsou trochu zasmušilí, nebo něco není v pořádku, tak se snažím něco změnit, například prostředí nebo situaci.