Celkové zhodnocení programu FAST z pohledu členů týmů

Celkové zhodnocení programu FAST z pohledu členů týmů

V následující kapitole se budeme věnovat komplexnímu zhodnocení programu z pohledu členů týmů. Za členy týmů se považují jak vedoucí týmu, učitelé tak i překladatelé pro ukrajinské účastníky, které se nám podařilo začlenit poté, co uprchli před válečným konfliktem do České republiky. Celkově jsme získali 13 příběhů a většina z nich zhodnotili FAST na škále od 1-10 (1-nejhorší, 10-nejlepší) v rozmezí 7-10. Ptali jsme se účastníků na jejich pocit z FASTu, co bylo super a kde je naopak prostor pro zlepšení. 

Obsah stránky

Celkový pocit z programu FAST

Celkový pocit u členů týmů se hodně lišil v závislosti na tom, co během FASTu zažili. Většina členů týmů si z toho odnáší převážně pozitivní pocity. Paní Markéta popisuje, že ji někdy nevyhovoval americký přístup a bylo potřeba některé aktivity adaptovat na českou mentalitu. Zároveň tvrdí, že FAST může mít velice pozitivní vliv na školství či vztahy uvnitř rodiny. Podle pana Pavla je FAST velmi zajímavá myšlenka. Pan Zdeněk to bral jako příležitost pro spolupráci mezi rodiči a školou s cílem zvýšit jejich důvěru rodičů ve vzdělávání. Paní Světlana si odnáší hezké vzpomínky a skvělou zkušenost. Pan Jan hodnotí svoje pocity jako velmi příjemné a určitě by to doporučoval nejenom pro ty školy, které mají problémové žáky, ale pro všechny. 

Program FAST je přínosný hlavně pro ty rodiny, pro které je primárně určený, říká Markéta.

Moje pocity z FAST jsou vesměs asi dobré. Trošku vnímám, že některý metody a praktiky tím, že to je přenesený z Ameriky, jsou takové americké. My jsme je museli trošku adaptovat na české prostředí, na tu českou rodinu. Jinak si myslím, že je to přínosný program, který je nápomocný hlavně, když se podaří do něj zapojit ty rodiny, pro které je primárně určený. Může mít velmi pozitivní vliv na školství, na vzdělávání, a i na vztahy rodičů s dětma.

Atmosféra mezi učiteli, vedením školy a rodiči je po projektu FAST daleko otevřenější, říká Zdeněk.

Co se týče FASTu, tak s tímto projektem jsem byl spokojený i z toho důvodu, že jako škola se snažíme maximálně zapojovat naše rodiče do dění ve škole. To znamená opravdu od první třídy s těmi rodiči pracovat a být s nimi v kontaktu. Přece jenom, jak já říkám, v okamžiku, kdy nám děti svěří na dobu 9 let, což je pro ty děti vlastně stěžejní věk, tak je opravdu důležité, aby se rodiče stali partnery a věděli o té škole co nejvíce. My zároveň věděli nějaké informace o rodičích, abychom se vzájemně znali a aby to nebylo o tom, že se potkáváme na chodbě a nevíme ani, kdo je kdo. Z tohoto důvodu mě ten projekt opravdu, nechci říct nadchnul, ale vlastně vzal jsem to jako obrovskou příležitost, jak se s těmi rodiči setkávat i jinak, než se setkáváme doposud. Rodiče, se kterými tady ty 3 běhy FASTu proběhly, tak si jej pochvalovali, jsou rádi za to, že se setkávají nebo se setkali s těmi rodiči, že se pak potkávají různě ve městě. Potkávají se v kroužcích, vzájemně si mohou vypomoct a ta atmosféra mezi učiteli, mezi vedením školy a rodiči je daleko, daleko otevřenější.

Myšlenka FASTu je zajímavá, ale nesedla na internátní školu.

Ty pocity jsou ambivalentní, a to znamená, že na jednu stranu je zde určitě zajímavá myšlenka. Třeba teďka spolupracuji s mateřským centrem a oni tam už mají ty dospívající děti a některé ty příběhy jsou určitě zajímavé, takže to mě velmi obohatilo. Druhá věc, tím, jak jsme měli obtíže, tak to podle mě nesedlo v internátní škole a tak dále. Tak to je za mě jakési, dejme tomu, trošku rozčarování. Možná trochu taky vnímám takový americký behaviorismus, který na mě z toho dost čišel. To mi zase připadá, že naše vnímání a naše společnost je trošku někde jinde. Mám takový otazník nad tím. Toto byla nějaká dotace a tak dále, takže se dalo spousta věcí hradit i finančně a otázka je, jak to teď může pokračovat dále. 

Světlana říká, že pro některé rodiny by program FAST mohl být opravdu velmi důležitý.

Myslím si, že převažují ty pozitivní pocity, že to bylo plný hezkých momentů, dost i těch rodinných a toho, že jsme spolu trávili příjemný čas. Člověk, když to vidí, tak vlastně tam většinou byla velmi, velmi pozitivní energie. A pak člověk, když ti rodiče na konci děkují a dávají zpětnou vazbu, tak měl a má pocit, že to k něčemu bylo. Jedná maminka se i rozplakala, že ji to velmi dojalo a dotklo se jí to pozitivním způsobem. Myslím si, že pro některý ty rodiny to opravdu mohlo být velmi důležité a já si z toho odnáším hezký vzpomínky a skvělou zkušenost.


Co se členům týmů líbilo na programu FAST

Někteří členové týmů si odnáší pozitivní pocity, jiní pocity vyčerpání a nenaplněných očekávání. Členové týmů byli tvořeni jak z odborníků, dobrovolníků tak i z učitelů. Nejnáročnější to bylo pro učitele, kteří to měli jako práci navíc. Přesto hodnotí program FAST jako přínosný pro spolupráci mezi rodinami a školou. Paní Alena uvádí, že FAST absolvovala v třech bězích a všechny byli hodně náročné. Dodává, že je to dobrý program pro rodiny, kde selhává komunikace. Paní Helene se líbila pospolitost rodičů, rodin a to, že děti se tam cítily dobře a budou na to mít dobré vzpomínky. Paní Simoně se na FASTu líbilo, že si konečně našla čas na sebe a svou rodinu. Paní Markéta měla na starosti mládežnické skupinky, kde si pochvalovala různorodost aktivit, které účastníkům připravovali.

Simona uvádí, že někteří participanti měli pocit, že si díky FASTu našli čas na sebe i na svou rodinu.

Tazatel: Co bylo podle Vás super? 

Simona: Podle mě to byl ten čas, jak měli vždycky rodič a dítě, jak si navzájem povídali. Potom ještě na konci v tom druhém běhu jsme měli takovou aktivitu, kde psali afirmace a častokrát to bylo takové, že my potřebujeme ještě čas, my ještě nechceme končit. Ti rodiče i ty děcka, by si povídali ještě dál, ale už nebyl na to prostor. To byla známka toho, že by se jim něco takového mohlo uchytnout i doma. Někteří o tom i mluvili, že mají pocit, že díky tomu našli čas na sebe, který třeba teďka nemají už tak moc vlivem nějakých moderních technologií. Děti kolikrát koukají do telefonu a nenajdou si čas. Nebo nejenom děti, ale asi i rodiče, aby si vyloženě sedli a povídali si nerušeně mezi sebou. Při aktivitě to platilo i pro rodiče, že se tam nemohli překřikovat, nebo že měl mluvit jen jeden rodič a nemohl jim do toho vstupovat ten druhý. Účastníci mluvili o tom, že nemají čas, kde můžou mluvit sami, bez toho, aniž by jim někdo skákal do řeči.

Markéta uvádí, že se ji nejvíc líbily mládežnické skupinky.

My jsme si vždycky vymysleli a domluvili jsme si, jakou aktivitu budeme dělat. Vyzkoušeli jsme spoustu různých aktivit, ať už to byl sport, kdy jsme třeba šli hrát volejbal, nebo v tělocvičně jsme měli nějaké aktivity. Potom byly diskusní skupinky, kdy jsme měli takové kartičky s otázkami a odpovídali jsme v kolečku na něco osobnějšího rázu. Oba typy aktivit se doplňovaly a posouvaly výš kvalitu společně stráveného času.

Pro Alenu byl FAST náročný a nesplnil její očekávání, přesto podle ní může pomoct rodinným vztahům.

Tazatel: Co bylo super?

Alena: To je těžká otázka, já jsem trošku skeptická. Absolvovala jsem FAST třikrát a pro mě to bylo 8 náročných odpolední a večerů a to třikrát za sebou, podzim, jaro a podzim. Bylo to pro mě zklamáním. Myslím, že to fakt nesplnilo účel, který jsem od toho očekávala. Ten program samotný je asi dobrý. Myslím si, že by nemusel být až 8 týdnů. Taky si myslím, že to může pomoct rodinám, aby se seznámili mezi sebou. To je asi výborné. Pokud nějaký rodič nezvládá výchovu svého dítěte a nemá na ně čas, tak ten program je dobrý k tomu, aby se rodič naučil se svým dítětem komunikovat, hrát si s ním, povídat si s ním, sdílet to, co žijí. Tenhle případ v naší škole není, my nemáme žádné takové problematické rodiče, ani děti z rodin, které jsou nějak sociálně vyloučené.


Náměty na zlepšení programu FAST

V následující kapitole se věnujeme námětům členů týmů na zlepšení programu FAST. Hodně krát se opakoval názor, že by se měli jednotlivé aktivity více přizpůsobit na českou kulturu. Paní Helena ocenila, že se u nich ve škole večeře nechala dovážet. Neumí si představit, že by ji museli vařit doma rodiče, a proto to navrhuje jako změnu. Stejný názor má paní Linda, která by navíc zkrátila počet setkání a například by více zapojila ostatní sourozence žáků. Paní Patricie pozorovala malý prostor pro diskusi po přednášce, na co navazuje i pán Jan a navrhuje větší časovou flexibilitu pro jednotlivé skupiny a aktivity.

Zdeněk by FAST přizpůsobil víc pro českou kulturu.

Já si myslím, že ten FAST jako takový, je postavený dobře, tak, jak má být. Má za sebou nějakou historii a já osobně bych, změnil některé s prominutím amerikanismy, nebo spíše věci, které nejsou naší kultuře úplně stoprocentně vlastní. To už jsme řešili při přípravě celého FASTu v rámci toho přípravného týmu, kdy jsme ty materiály překládali a připomínkovali. Do určité míry jsme to udělali, ale v rámci toho, že nám to povolil člověk zodpovědný za projekt. Museli jsme si to opravdu velmi tvrdě obhájit a stejně poměrně hodně věcí, i když jsme chtěli, tak nám vedoucí řekla, že ví, proč to tak chceme ale nebyl by to FAST, takže to dělat nebudeme. Tím pádem jsme řekli ok, tak to proběhne tak, jak to proběhne. I někteří to rodiče říkali v rámci té zpětné vazby, o kterou sem je prosil. Vy jste měli svoji zpětnou vazbu, já jsem si požádal o svoji zpětnou vazbu. Tam mi v podstatě psali, že některé americké náležitosti nebyly pro ně a necítili se v nich komfortně. Já rozumím, proč to tak bylo a ty rodiče to pochopili taky, protože ví, jaká jsme škola. Kdyby to mělo být už v rámci školy, pro kterou to je určené primárně, to znamená ze sociálně vyloučených lokalit, tak tam by ti rodiče do toho na tom samotném začátku hodili vidle. Obávám se, nevím, možná jsou zkušenosti trochu jiné, ale do určité míry bych to asi tak já vnímal.

Helena navrhuje, aby se večeře dováželi a rodiče nemuseli vymýšlet jídlo pro 40 lidí.

Zlepšit by se daly společné večeře. Jsem za to ráda, že na naší škole se to jídlo vozilo a že rodiny chystaly jenom nějaký zákusek. Oni se sice podíleli na tom, odměnily tu péči organizátorů a donesly těm druhým rodinám třeba nějaký dezert, ale nemusely vymýšlet jídlo pro 40 lidí. To je pro pracující matky velmi zatěžující a určitě by to snížilo ochotu a chuť těch rodin do FASTu vůbec vstoupit.

Patricie navrhuje větší prostor pro diskusi po přednášce.

My jsme měli během FAST takovou kratší přednášku na nějaké téma a tam mi přišlo, že na to bylo velmi málo času. Měli jsme pozvaného hosta, zaměstnance ze školy a rodiče to téma zajímalo. A nezbyl na to v projektu čas. Když ti rodiče mají nějaké společné téma, o kterém chtějí víc do hloubky diskutovat, tak tam na to bylo strašně málo času. To je třeba věc, která by šla změnit a nevím jak, protože by se muselo spousta věcí vypustit z toho setkání. Vím, že ti rodiče a studenti toho byli plní a fakt na to bylo málo času. Tak tohle mě napadá. Jinak mi přijde fajn koncepce toho, že se lidi setkají u jídla, povykládají si. Pro mě to byl fajn čas je víc poznat, protože jsme jim vařili kávu a čaj a tak dál, a člověk s nimi prohodil nějakých pár slov.

Jan navrhuje přizpůsobit jednotlivé aktivity dynamice dané skupiny. 

Ze začátku bych změnil tombolu. Chápu ten princip, že to má být taková motivace, aby studenti a rodiče chtěli přijít, ale mně to nebylo úplně extra příjemné. To je tak asi všechno. Možná bych něčemu nedával takový důraz, ale něčemu možná dal ještě ten větší důraz. Celkový čas bych klidně zachoval, ale možná bych to nechal vždycky na té škole. Například po tom prvním setkání si zjistíme, že v těch skupinkách s rodiči nebo se studenty si nemáme co extra říct, tak to zkrátit a možná přidat nějakou tu aktivitu na nějaké rozmluvení nebo nějaké to pobavení. Mně možná přijde takové krátké to setkání rodič a dítě s tím, že k tomu bych ještě zmínil, aby tam mohli být oba rodiče. Chápu, že je to pro toho studenta příjemnější a že oni si to asi stejně doma pravděpodobně řeknou, nebo aspoň ten jeden rodič své druhé polovičce, ale já v tom věku, když se do sebe vžiju, tak by bylo pro mě příjemnější se o tom pobavit s těma dvěma rodiči. Zároveň ten program vychází z toho, že ten jeden rodič je takový hlavní rodič na tomto setkání a většinou to je rodič, se kterým student nebo dítě má trošku větší problém a ne tak ideální vztah, aby spolu dokázali víc komunikovat. A právě mně přijde i náročné probírat různá témata, a může to trošku trvat, než tam odejde ta bariéra.  Bylo by podle mě lepší, aby tam byl i druhý rodič, s kterým student nebo dítě má vztah lepší, tak se může cítit víc uvolněný a být v tom svobodnější.

Linda by zkrátila počet setkání, vynechala by aktivitu déšť a více by zapojila ostatní sourozence.

P: Možná bych to trochu zkrátila, protože mi přijde těch osm setkání je celkem hodně. Třeba tak šest, nevím. Na jednou stranu to je dobrý, že je to takový intenzivní a je to každý týden, možná bych to dala i třeba každý druhý týden. Ono to je někdy dobrý, když to jde za sebou, samozřejmě člověk si to pamatuje, ale někdy je to takový moc, že si tak nevydechne. Tam na začátku byla písnička, tak tu jsme si trochu přizpůsobili a některý aktivity jsem neviděla. Možná úplně jsme nebyli zvyklí zezačátku dělat kruh na konci, ten déšť, to možná, nebylo to úplně špatný, ale trvalo to, než jsme si na to zvykli. Potom si myslím, co se týče jídla, že by bylo lepší, když se to třeba nějak objednává, protože pak ty rodiče mají s tím hodně práce. Já si sama nedovedu představit, že bych dělala takhle jídlo pro tak velkou skupinu a spíš by mě to znervózňovalo, než abych se na to těšila. Třeba upéct jenom nějakou drobnost, ale to jídlo objednávat. Přijde mi lepší rodiče nezatěžovat takovými věcmi. Myslím, že někteří byli rádi, že vůbec došli a chodili třeba někteří i později, nebo ty rodiny přišly na dvakrát, že první část, druhá část. Potom mi tam trošku připadalo, že by se neměl dělat až takový rozdíl mezi ostatníma sourozenci. Samozřejmě ta hra třeba ano, ale v ostatních věcech by se neměl dělat. Myslím, že pak to pro ty ostatní sourozence nemusí být příjemné. Tu hru chápu, že to je vyloženě jen to dítě s rodičem, ale pak třeba by mohli i ti ostatní sourozenci pomáhat, aby tam nevznikla nějaká zbytečná rivalita mezi sourozenci. Je hezký, když přijde ta rodina celá, tak ať celá je takhle ohodnocena. To je asi tak všechno.


Vzkazy budoucím účastníkům programu FAST

V této časti se věnujeme vzkazům budoucím účastníkům projektu. Pan Jan vzkazuje, ať se účastníci nebojí obětovat čas pro rodinu, protože to je nejlepší investice. Také vzkazuje budoucím členům týmů, ať nad tím nelámou hůl, i když neuvidí hnedka smysl programu. Paní Patricie dodává, ať se nebojí vyjít z komfortní zóny a otevřít se před spolužáky a učiteli. Paní Gabriela jim vzkazuje, ať si to užijí. Paní Linda zmiňuje, že ze začátku je to takové složité, ale určitě to bude mít svoje ovoce.

Jan vzkazuje účastníkům, že obětovat čas do vztahu s partnerem a dítětem je ta nejlepší investice.

Tazatel: Co byste chtěl vzkázat budoucím účastníkům projektu FAST?

Jan: Aby se nebáli do toho jít, aby se nebáli obětovat ten čas. Vím, že v dnešním světě dvě hodiny, hodina a půl plus různé cestování, dejme tomu třihodiny v jeden den, je poměrně dost, ale myslím si, že investuji právě do toho nejlepšího. Jednak do vztahu se svým partnerem, protože můžou být zase spolu trošku jinak, ale zároveň investuji do času se svým dítětem a možná i do jeho budoucnosti, protože investuji čas do prostředí školy.

Tazatel: Je něco, co byste chtěl ještě dodat, co ještě nezaznělo, a mělo by zaznít?

Ján: Možná mám vzkaz pro ten tým. Když budou na tom prvním setkání, nebo v první etapě projektu FAST, aby se toho nebáli, i když třeba neuvidí hnedka, že to má smysl. Myslím, že ten smysl nemůžou vidět celý, ani ho nemusí vidět vůbec, protože ne každý dokáže dát zpětnou vazbu, že mu to pomohlo ve vztahu ke svému dítěti. Už jenom to třeba, že pokud si s tím dítětem sednu na dvacet minut každý den a předtím to bylo třeba jenom pět minut, takže si myslím, že je velký pokrok a tohle to se opravdu děje. Aby ten tým nikdy nad tímto programem nelámal hůl, protože si myslím, že se to dá adaptovat na každou školu a myslím si, že právě každé škole by to mohlo pomoct, nebo mohl by to být benefit i našeho školství.

Světlana vzkazuje budoucím účastníkům, že čím víc energie do toho člověk dá, tím víc z toho programu dostane.

Světlana vzkazuje budoucím účastníkům, že to může to být na začátku nějaký výstup z komfortní zóny, ale čím víc do toho člověk energie dá, tím víc z toho programu dostane. Je to o nějaké důvěře v program, že mi může něco poskytnout a můžu pozorovat, co to se mnou dělá a co mi to přináší. Přeje jim si z toho odnesou to, co je pro ně fajn.

Patricie říká, aby se budoucí účastníci nebáli a šli do toho naplno.

Běžte do toho naplno, nebojte se! My jsme hlavně bojovali s nějakým prvotním strachem, že je to něco nového, neznámého a všichni z toho měli strach a obavy. A já taky. Takže bych asi vzkázala to. Ať se nebojí a jdou do toho naplno a nebojí se možná vyjít z té své komfortní zóny a otevřít se před spolužáky i před rodiči.


Doporučili by členové týmů program FAST i jiným školám?

V následující kapitole se podíváme, jestli by členové týmů doporučili program FAST i jiným školám. Paní Markéta to vidí pozitivně a FAST by určitě doporučila. Pán Zdeněk to vidí podobně, sám program FAST už doporučil jiným školám a poskytl informace o jeho průběhu. Paní Světlana by program FAST také doporučila, ale vidí tam mezery hlavně z hlediska financí a toho, jak se budou odměňovat členové organizačného týmu za jejich energii a čas. Pán Pavel vnímá program jako zajímavou myšlenku vhodnou hlavně pro problematické rodiny. Globálně by to doporučit nedokázal.

Markéta říká, že FAST může změnit třídní klímá a rodiče mají prostor strávit čas s dětma.

Tazatel: Doporučila byste FAST i jiným školám? 

Patricie: Určitě. Protože to může zlepšit třídní klima a hlavně rodiče mají možnost strávit čas se svýma dětmi, což studenti taky oceňovali. Hlavně i ti rodiče byli rádi, že měli možnost si s nimi popovídat v prostředí, které bylo pro studenty bezpečné. Zároveň to není jak doma, že děcka řeknou: „A nebudu se s tebou o tom, mami, bavit.“, a odejdou. Tady úplně odejít nešlo, takže do jisté míry spolu strávili ten čas, a potom bylo vidět, jak ty děcka, i ty rodiče za to byli rádi.

Světlana by FAST doporučila, ale vnímá velkou problematiku financí jako odměny pro práci členů týmu.

Určitě bych program FAST doporučila, ale vnímám zde velkou problematiku financí, protože ten FAST je velmi náročný na finance, prostě je, a pochybuji, že to někdo bude dělat jen tak. Já fakt pochybuji, že to někdo bude dělat zadarmo. Už teďka sem vnímala od těch učitelů, že kdyby za to neměli zaplacené, tak tam nejsou. Kdyby to bylo v rámci mojí pracovní doby, tak v pohodě, tak do toho jdu, ale kdybych to měla dělat nad rámec pracovní doby zadarmo, tak už na to nemám kapacitu. Můžu dávat energii, ale potřebuji za to něco dostávat, za mě je to v pořádku. Takže bych doporučila, ale musí ten ředitel nebo ten organizátor být schopný na to sehnat peníze a myslím si, že ve školství jsou a že by to nemusel být problém, nevím.

Zdeněk doporučuje FAST i jiným školám.

Tazatel: Doporučil byste program FAST i jiným školám?

Zdeněk: Za mě určitě ano. A když mi vlastně některé školy volaly, tak sem říkal, že ano, ať do toho určitě jdou, ať si to minimálně vyzkouší, ať si vezmou tu zkušenost. Nabídnul sem jim i možnost, že by se přišli podívat. Říkal jsem, že se můžete přijít podívat, akorát musíme počítat s tím, že by to tu skupinu do určité míry narušilo. Řekli jo, jasně, chápeme, rozumíme, kdybychom jsme měli dotazy, tak se ještě zeptáme, zavoláme. Jedná paní mi ještě jednou volala, pak už se neozvali. Nevím, jak to celé dopadlo.

Pavel hodnotí FAST jako zajímavý nástroj, ale by ho nedokázal globálně doporučit.

Tazatel: Doporučil byste FAST I jiným školám? 

Já bych doporučil školám, aby se pořádně rozmysleli. Určitě ta myšlenka komunikace mezi rodiči a dětmi je zajímavá. Další věc je, že FAST byl původně pro takové ty vyloučené lokality, komplikované rodiny a tak dále. Moje zkušenost obecně z českého školství je, že ty rodiny, které by to nejvíce potřebovaly, tak nepřijdou. Například když potřebuji nejvíc mluvit s některými rodiči, tak ti nikdy na třídní schůzky nepřijdou. Kdyby se fakt podařilo, že je tam třída, v té třídě jsou rodiče, kteří se dohodnou, a tím se nějakým způsobem akceleruje nějaký vývoj v té třídě, tak je to určitě zajímavý nástroj. No, když bych to měl nějak globálně doporučit, tak to bych asi nedokázal.