Zpět na Kolektiv a vztahy studentů se specifickými vzdělávacími potřebami

Jitka se studenty pracovala na vztazích od začátku, nebyly mezi nimi pak problémy.

Jitka

  • Věk pedagoga v době rozhovoru: 44 let

Textová verze


P: To znamená ty děti, když v tom přirozeně žijou, tak s tím problém nemají, s přijetím. Protože je to pro ně běžný, je to tam od začátku. Ale vždycky je problém, když se dítě s ADHD nebo s nějakou eště jinou podobnou diagnózou zařadí do už fungujícího kolektivu. Tam to má dvakrát těžký, protože samo má potíže, a ještě ten kolektiv, protože je stmelenej.

T: Co se tam třeba může dít, když se tam tohle děje?

P: Tak samozřejmě to dítě s ADHD se nějakým způsobem snaží zařadit, děla to špatně, to znamená může se ve výsledku proti němu ta třída nějakým způsobem jako obrátit. Teď to nechci přehánět, můžeme se bavit o drobnejch projevech, ale může to skončit šikanou. Prosím na obě strany. Protože samozřejmě ty děti se nějakým způsobem snaží, ale snaží se do určitý míry a taky každý kolektiv je jinej a fungujou v něm jako jiné vazby. Ale ze zkušenosti musím říct, že když se s těmi dětmi pracuje opravdu od začátku a dbá se na to, tak ty vztahy mezi nimi jsou opravdu dobrý. Projeví se to třeba ve chvíli, kdy se spojí 2 třídy a ta 1 třída, kde ten žák s ADHD byl, už ho přijala a chápe ho, bere ho za svého a chápe ho jako kamaráda. A přijdou tam potom ti noví žáci zvenku, tak samozřejmě se logicky stane to, že ti původní s tím problém nemají a ti noví někteří určitě ano. Protože to je pro ně novinka. Zvlášť když to chování je nějakým způsobem obtěžující a je pro někoho obtěžující ve třídě vždy. Protože někdo nerad sedí vedle někoho, kdo se pořád hýbe nebo pořád něco vykřikuje.


Další zkušenosti:

Tomáš od začátku výuky sledovat a oslovoval děti, které měly problémy se soustředěním.

Jitka se studenty pracovala na vztazích od začátku, nebyly mezi nimi pak problémy.

Klára studentům se specifickými vzdělávacími potřebami vysvětlovala odmítání kamarádství ostatních žáků.

Klára ocenila, že se po roce práce její student naučil řešit situace se spolužáky jinak.

Jarmila o ADHD otevřeně mluvila s celým kolektivem.

Někteří svěřenci Jirky se nad ostatní povyšovali.

Jitka B. vnímala odlišnost studentů se specifickými vzdělávacími potřebami jako důvod problémů se začleněním.

Andrea se snažila zlepšit studentům pozici ve třídě jejich zapojením do výuky.