Zpět na Kolektiv a vztahy studentů se specifickými vzdělávacími potřebami

Andrea se snažila zlepšit studentům pozici ve třídě jejich zapojením do výuky.

Textová verze


P: To byla taková zvířata, to byly takové obrázky, že opravdu jako to bylo neskutečné, moc se mně to líbilo. A on viděl právě, že já se o to zajímám, že já ty obrázky vystavím. A už viděl, že není ten, který jenom zlobí, který jenom dělá binec. Už viděl, že fakt jako i ty děcka si toho začaly všímat, ti spolužáci. Takže toto nás začalo spojovat. U toho druhého ten zase se strašně zajímal o přírodu a dělal to, že občas přinesl nějaké zvíře, nebo něco do školy. Ale takovým způsobem, že třeba šel po chodbě a najednou mu po hlavě lozila kudlanka. On si přinesl třeba kudlanku nábožnou, protože je měl doma. Takže chodil, no a já jsem mu samozřejmě nemohla říct: “Běž a vyhoď je.” Nebo ještě nedej bože, i když jsem taky se toho bála. Ale tak jsme to využili zase tak, že jsem svolala ty třídy ještě i ty ostatní třídy a ukázala, podívejte se, co vám donesl ukázat. A řekni jim něco o tom. Takže on už taky, už se cítil důležitý, už nebyl zase jenom ten, kdo někoho bije, nebo kdo někomu ubližuje, nebo dělá binec. Ale ten, kdo něco ví a opravdu ty kudlanky doma choval, takže jim povyprávěl o tom, čím se živí, kde žijí, jak to u nich probíhá.


Další zkušenosti:

Tomáš od začátku výuky sledovat a oslovoval děti, které měly problémy se soustředěním.

Jitka se studenty pracovala na vztazích od začátku, nebyly mezi nimi pak problémy.

Klára studentům se specifickými vzdělávacími potřebami vysvětlovala odmítání kamarádství ostatních žáků.

Klára ocenila, že se po roce práce její student naučil řešit situace se spolužáky jinak.

Jarmila o ADHD otevřeně mluvila s celým kolektivem.

Někteří svěřenci Jirky se nad ostatní povyšovali.

Jitka B. vnímala odlišnost studentů se specifickými vzdělávacími potřebami jako důvod problémů se začleněním.

Andrea se snažila zlepšit studentům pozici ve třídě jejich zapojením do výuky.