Zpět na Zkušenosti pedagogů s odborníky

Jarmila pracovala se studenty již od prvních náznaků projevů diagnóz či jiných specifických vzdělávacích potřeb. 

Jarmila

  • Věk pedagoga v době rozhovoru: 55 let

Textová verze


A na naší škole také funguje velice dobře školní poradenské pracoviště, kterého jsem členkou. Máme tam školní psycholožku, máme tam speciální pedagogy. Reedukací se zabývám já a paní zástupkyně, logopedii má kolegyně a potom tam je výchovná poradkyně a preventistka. Jednou měsíčně se scházíme, povídáme si, co je potřeba, co není potřeba, co je nového a děti máme rozdělené na ty reedukace po ročnících a třeba jak je známe. Takže s těmi dětmi se pracuje opravdu už od 1. okamžiků, kdy je nějaký náznak něčeho, že je jiné, než by mělo být.


Další zkušenosti:

Robert vzpomínal na fungování školních psychologů v minulosti a dnes.

Jarmila pracovala se studenty již od prvních náznaků projevů diagnóz či jiných specifických vzdělávacích potřeb.

Andrea si s psychiatrem jejího žáka vzájemně předávala zprávy o tom, jak fungovat ve škole.

Jitka doporučovala motivovat studenta skrze spolupráci speciální pedagožky, učitelů a rodiny.

Podle Tomáše bylo obdržení diagnózy z pedagogických poraden dlouhý proces.

Jitka si zvala na pomoc se stmelováním kolektivu různé odborníky.

Podle Roberta by měl být školní psycholog obhájcem žáků a zároveň pro učitele a rodiče „zlým poldou“.

Andree a jejím kolegyním se nezdála rada od psychiatra jejich žáka.

Marinovi pomáhaly sepsané zkušenosti z praxe odborníků.