Zpět na Děti z Ukrajiny v české škole očima pedagogů

Martina učitelům vzkazovala, aby se nebáli využívat pomoci českých dětí.

Textová verze


Asi obrovskou míru trpělivosti, aby si připravili. A hlavně aby hodně využívali pomoc těch českých dětí, těch spolužáků. Tam si myslím, že to funguje úplně nejlíp, nejlépe, samozřejmě u těch mladších dětí to funguje úplně geniálně, že jo, když, když ty malé děti jaksi, tak ta naskočí hned. Ale u nás ve škole teda se stalo to, že přišla většina jako starších dětí. Dokonce, a to jsem vlastně ještě nezmínila, třeba do deváté třídy přišla sestra tohohle mého šesťáka, a ta vlastně, tam je to vidět, tam ta, ta maká taky. To, to asi bude prostě rodinou jo, že je jako nenechají. A oni ty děti vlastně ještě mají jako ukrajinskou online školu, ještě prostě přijdou z naší školy a ještě mají ukrajinskou online školu, takže ti se jako snaží. A já opravdu vidím velký přínos v těch spolužácích. To aby se jako nastavilo. A já takhle mám, že kdo potřebuje pomoc, tak, a je jedno, jestli to Čech, Ukrajinec nebo nebo Španěl, to je úplně jedno, ale prostě ta, ta vzájemná pomoc v té třídě je dobrá.

Další zkušenosti:

Leona vnímala rozdíl v adaptaci dětí na prvním a druhém stupni.

Eva kladně hodnotila příchod skupiny chlapců z Ukrajiny do třídy.

Lucka se občas setkávala s narážkami vůči ukrajinským žákům, celkově ale podle ní klima třídy spíš obohatili.

TřídaAleny se zapojila do projektu pro česko-ukrajinské třídy, s posílením vztahů pomohla také psycholožka.

Eva popisovala zkušenost s ukrajinským chlapcem, který téměř nekomunikoval.

Podle Lucky žádné z dětí nepotřebovalo emoční podporu ve spojení s tématem války. Někteří žáci ale byli málo komunikativní a motivovaní.

Leona hovořila o rozdílech v emoční podpoře na prvním a druhém stupni.

Kiki vnímala, že jí s příchodem ukrajinských žáků přibylo práce. Důležitý byl i jejich samotný přístup ke vzdělávání.

Alena oceňovala přítomnost asistentů pedagoga ve třídách.

Podle Evy byla pro učitele nejnáročnější příprava do naukových předmětů.

PodleLucky někteří pedagogové vnímali nastalou situaci negativně kvůli množství práce navíc.

Do třídy Martiny přišly dvě ukrajinské dívky, mezi kterými byly velké rozdíly.

Spíš než hrozbu pro svou školu Pavel spatřoval v nastalé situaci příležitost.

Alena by kolegům učitelům vzkázala, aby byli tolerantní.

Leona ve vzkazu kolegům děkovala za jejich nasazení, dále jim doporučovala nebát se říct si o pomoc, respektovat psychickou únavu zejména starších dětí a zaměřit se na spolupráci.

Martina učitelům vzkazovala, aby se nebáli využívat pomoci českých dětí.

Podle Lucky bývají ve třídách děti s různými speciálními potřebami, které mnohdy potřebují větší podporu, něž žáci s odlišným mateřským jazykem. Není proto třeba se obávat.

Kiki vzkázala, že přítomnost dětí z Ukrajiny výuku nesníží, naopak se díky ní mohou české děti něco nového naučit.