Zpět na Děti z Ukrajiny v české škole očima pedagogů

Podle Lucky žádné z dětínepotřebovalo emoční podporu ve spojení s tématem války. Někteří žáci ale byli málo komunikativní a motivovaní.

Textová verze


Emoční podporu, jako která by úplně jako souvisela s tou válkou nebo z toho prostředí, odkud přišli, tak to asi úplně ne. Oni většinou ty děti přicházely s těmi problémy typu „někdo je na mě zlý, někdo vlastně se ke mně chová tak, jak já nechci“, ale s tím, že by jakoby vyloženě potřebovali emoční podporu toho smyslu, že by se tam objevovaly třeba nějaké post traumatické stresové poruchy a podobně, tak to jsme neměli. Zaregistrovali jsme děti, které třeba kreslily tanky, máme děti, které jsou málo komunikativní, nejsou příliš třeba motivované učit se česky a hůře se zapojují. Ale tyhle, ty, tyhle ty děti vlastně zatím se nedaří úplně ani jako navázat na nějakou tu podporu, třeba jako psychologickou a tak, protože oni v současné chvíli tím, že se ani nesnaží nějak s námi domluvit, tak vlastně tam je ta velká jazyková bariéra a zatím, zatím se nám jako s těma třeba pár, jsou tu tak dvě, tři takové děti, nepodařilo nějak navázat, nějaký jako vztah

Další zkušenosti:

Leona vnímala rozdíl v adaptaci dětí na prvním a druhém stupni.

Eva kladně hodnotila příchod skupiny chlapců z Ukrajiny do třídy.

Lucka se občas setkávala s narážkami vůči ukrajinským žákům, celkově ale podle ní klima třídy spíš obohatili.

TřídaAleny se zapojila do projektu pro česko-ukrajinské třídy, s posílením vztahů pomohla také psycholožka.

Eva popisovala zkušenost s ukrajinským chlapcem, který téměř nekomunikoval.

Podle Lucky žádné z dětí nepotřebovalo emoční podporu ve spojení s tématem války. Někteří žáci ale byli málo komunikativní a motivovaní.

Leona hovořila o rozdílech v emoční podpoře na prvním a druhém stupni.

Kiki vnímala, že jí s příchodem ukrajinských žáků přibylo práce. Důležitý byl i jejich samotný přístup ke vzdělávání.

Alena oceňovala přítomnost asistentů pedagoga ve třídách.

Podle Evy byla pro učitele nejnáročnější příprava do naukových předmětů.

PodleLucky někteří pedagogové vnímali nastalou situaci negativně kvůli množství práce navíc.

Do třídy Martiny přišly dvě ukrajinské dívky, mezi kterými byly velké rozdíly.

Spíš než hrozbu pro svou školu Pavel spatřoval v nastalé situaci příležitost.

Alena by kolegům učitelům vzkázala, aby byli tolerantní.

Leona ve vzkazu kolegům děkovala za jejich nasazení, dále jim doporučovala nebát se říct si o pomoc, respektovat psychickou únavu zejména starších dětí a zaměřit se na spolupráci.

Martina učitelům vzkazovala, aby se nebáli využívat pomoci českých dětí.

Podle Lucky bývají ve třídách děti s různými speciálními potřebami, které mnohdy potřebují větší podporu, něž žáci s odlišným mateřským jazykem. Není proto třeba se obávat.

Kiki vzkázala, že přítomnost dětí z Ukrajiny výuku nesníží, naopak se díky ní mohou české děti něco nového naučit.