Zpět na Děti z Ukrajiny v české škole očima pedagogů

Alena oceňovala přítomnost asistentů pedagoga ve třídách.

Textová verze


U nás většina tříd má asistenta z nějakého důvodu, že jsou tam děti s odborným opatřením a ten asistent vlastně není, není samozřejmě cílený na jednoho člověk-, na jedno dítě, takže asistenti vlastně výrazně pomáhají tady s tímhle, nebo s touhle situací, by se dalo říct, využívají hodně takových těch programů ta včelka, včolka, nevím teďka, jak se to řekne ukrajinsky. A je to takový, že člověk jede v něčem paralelní, paralelní výuku, jo, že vlastně něco se dá dělat společně, něco se musí jako vybrat jenom třeba nějaký základ pro ty děti, ale na tom prvním stupni, si myslím, že to je ještě zvládnutelný. Na tom druhým, tam jako je to hodně, hodně o té toleranci toho učitele a opravdu vybrat naprostý základ, aby to dítě zažilo nějakej, aspoň nějakej úspěch a hodně to diskutujou s asistenty, kteří jsou vlastně v těch třídách i o přestávce a víc nacítí možná tu atmosféru, než to dí-, než ten učitel, kterej tam na druhým stupni přijde jenom do hodiny a pryč. Jo, takže vlastně ta role toho asistenta je obrovská jako po téhle stránce.  

Další zkušenosti:

Leona vnímala rozdíl v adaptaci dětí na prvním a druhém stupni.

Eva kladně hodnotila příchod skupiny chlapců z Ukrajiny do třídy.

Lucka se občas setkávala s narážkami vůči ukrajinským žákům, celkově ale podle ní klima třídy spíš obohatili.

TřídaAleny se zapojila do projektu pro česko-ukrajinské třídy, s posílením vztahů pomohla také psycholožka.

Eva popisovala zkušenost s ukrajinským chlapcem, který téměř nekomunikoval.

Podle Lucky žádné z dětí nepotřebovalo emoční podporu ve spojení s tématem války. Někteří žáci ale byli málo komunikativní a motivovaní.

Leona hovořila o rozdílech v emoční podpoře na prvním a druhém stupni.

Kiki vnímala, že jí s příchodem ukrajinských žáků přibylo práce. Důležitý byl i jejich samotný přístup ke vzdělávání.

Alena oceňovala přítomnost asistentů pedagoga ve třídách.

Podle Evy byla pro učitele nejnáročnější příprava do naukových předmětů.

PodleLucky někteří pedagogové vnímali nastalou situaci negativně kvůli množství práce navíc.

Do třídy Martiny přišly dvě ukrajinské dívky, mezi kterými byly velké rozdíly.

Spíš než hrozbu pro svou školu Pavel spatřoval v nastalé situaci příležitost.

Alena by kolegům učitelům vzkázala, aby byli tolerantní.

Leona ve vzkazu kolegům děkovala za jejich nasazení, dále jim doporučovala nebát se říct si o pomoc, respektovat psychickou únavu zejména starších dětí a zaměřit se na spolupráci.

Martina učitelům vzkazovala, aby se nebáli využívat pomoci českých dětí.

Podle Lucky bývají ve třídách děti s různými speciálními potřebami, které mnohdy potřebují větší podporu, něž žáci s odlišným mateřským jazykem. Není proto třeba se obávat.

Kiki vzkázala, že přítomnost dětí z Ukrajiny výuku nesníží, naopak se díky ní mohou české děti něco nového naučit.