Zpět na Děti z Ukrajiny v české škole očima pedagogů

Třída Aleny se zapojila do projektu pro česko-ukrajinské třídy, s posílením vztahů pomohla také psycholožka.

Textová verze


Bylo potřeba řešit nějakou emoční podporu nebo pomoc pro ty děti, ať už teda na začátku, nebo třeba i teď, jak přišli vlastně v tom září v tom větším počtu třeba? 

Určitě to bylo potřeba. My když jsme je přijali ty 2 děti hned tak zezačátku, tak hodně se zapojila paní asistentka, aby je naučila úplně takový ten základ, aby se okamžitě dalo pracovat s těma dětma, aby se mohly mezi sebou domluvit. A byla u nás i psycholožka, dělala s náma nějaké takové jakoby hry na posílení vztahů i na seznámení. Potom jsme se zapojili do toho programu (program pro česko-ukrajinské třídy), který se odehrával na místě konání, kde zase ty děti měly možnost jinak se poznat. V té době jsem se hodně soustředila na tu skupinovou práci v takových těch naukových předmětech, aby ty děcka, děti mohly spolu víc se bavit. Takže potom bylo znát, že za ty 2 měsíce třeba ti kluci už měli takové ty hovorové výrazy, jako nech toho, běž tam, nech mě být a tak. Jakože už jako nasáli trošku tu českou atmosféru, jo, i ten český slovník dětí a myslím si, že program pro česko-ukrajinské tříd, tak paní psycholožka, která mi poradila pár her, skupinová práce a práce paní asistentky, která si je individuálně brala, aby s něma procvičila ten základ, aby mohli prostě s těma děckama komunikovat, bylo opravdu hodně, hodně podporující a hodně to vlastně tomu kolektivu pomohlo, tak se dá říct. Samozřejmě my jako na prvním stupni máme výhodu, protože ty děti, jak jsou mladší, tak oni jsou otevřenější a jsou přístupnější změnám, což samozřejmě na tom druhém stupni se daleko víc projevují takové ty vnitřní smutky. Ty děti celkově vlastně v rámci toho vývoje v tom směru k té pubertě se stávají jako, nebo jsou víc jakoby možná staženi do sebe a ještě k tomu, když si nesou kdovíjaké zážitky možná z cesty, možná přímo z té Ukrajiny jako takové z nějakýho válečnýho místa, nevím, takže těžko pak se otevírají tak lehce, mnoh-, mnozí nechtějí třeba ani komunikovat. Já ještě učím v šesté třídě výtvarnou výchovu a jedna holčička je taková komunikativnější, ale myslím si, že je i z podstaty jako otevřenější extrovert, kdežto ta druhá je hodně uzavřená a myslím si, že to není otázka jazykové bariéry, protože já si s sebou nosím překladač, když je potřeba a výtvarná výchova je opravdu o relaxu, ale myslím si, že si v sobě nese opravdu, opravdu moc, že nemá chuť se o tom an-, no o tom bavit vůbec, ale nemá chuť moc jako se celkově bavit. I ty výkresy třeba, teď když konkrétně vezmu tu výtvarnou výchovu, jsou takové jako ponuřejší, pesimističtější, takové ty ostré tvary, prostě jakoby všechno to naladění vnitřní se může odrazit i tady. Takže já vlastně můžu říct, že jsem ráda, že učím na prvním stupni, kdy já mám větší šanci asi těm dětem pomoct a zároveň si myslím, že jako můžu jim pomoct a i tím, že oni jsou mladší, tak jsou víc naladěni, takže se mi to víc daří, ale je to tím, že jsou mladší, tak si myslím, ty děti.

Další zkušenosti:

Leona vnímala rozdíl v adaptaci dětí na prvním a druhém stupni.

Eva kladně hodnotila příchod skupiny chlapců z Ukrajiny do třídy.

Lucka se občas setkávala s narážkami vůči ukrajinským žákům, celkově ale podle ní klima třídy spíš obohatili.

TřídaAleny se zapojila do projektu pro česko-ukrajinské třídy, s posílením vztahů pomohla také psycholožka.

Eva popisovala zkušenost s ukrajinským chlapcem, který téměř nekomunikoval.

Podle Lucky žádné z dětí nepotřebovalo emoční podporu ve spojení s tématem války. Někteří žáci ale byli málo komunikativní a motivovaní.

Leona hovořila o rozdílech v emoční podpoře na prvním a druhém stupni.

Kiki vnímala, že jí s příchodem ukrajinských žáků přibylo práce. Důležitý byl i jejich samotný přístup ke vzdělávání.

Alena oceňovala přítomnost asistentů pedagoga ve třídách.

Podle Evy byla pro učitele nejnáročnější příprava do naukových předmětů.

PodleLucky někteří pedagogové vnímali nastalou situaci negativně kvůli množství práce navíc.

Do třídy Martiny přišly dvě ukrajinské dívky, mezi kterými byly velké rozdíly.

Spíš než hrozbu pro svou školu Pavel spatřoval v nastalé situaci příležitost.

Alena by kolegům učitelům vzkázala, aby byli tolerantní.

Leona ve vzkazu kolegům děkovala za jejich nasazení, dále jim doporučovala nebát se říct si o pomoc, respektovat psychickou únavu zejména starších dětí a zaměřit se na spolupráci.

Martina učitelům vzkazovala, aby se nebáli využívat pomoci českých dětí.

Podle Lucky bývají ve třídách děti s různými speciálními potřebami, které mnohdy potřebují větší podporu, něž žáci s odlišným mateřským jazykem. Není proto třeba se obávat.

Kiki vzkázala, že přítomnost dětí z Ukrajiny výuku nesníží, naopak se díky ní mohou české děti něco nového naučit.