Zpět na Děti z Ukrajiny v české škole očima pedagogů

Leona vnímala rozdíl v adaptaci dětí na prvním a druhém stupni.

Textová verze


Obecně se to dá rozdělit na to, jak je to klima na prvním stupni základní školy a na druhém stupni základní školy. To si myslím, že bude ve spoustě škol podobné. Důležité je, že my jsme v podstatě takovou jakoby malou obcí, malou školou na malé obci ve vyloučené lokalitě. Takže ten počet těch žáků přicházejících z Ukrajiny do našeho systému není takový, že bychom ho nezvládli. To klima ve třídě, když jsem se dotazovala i učitelů, tak v podstatě ovlivněné na tom prvním stupni nebylo. Ty děti ty ukrajinské žáky přijímají v podstatě vřele, protože oni na těch prvních stupních jsou takoví otevření, bez předsudků a nestydí se. Na tom druhém stupni si ti žáci uvědomují, jaké mají třeba štěstí v tom, v jakém období a v jakém státě žijí, a že teď si možná poprvé uvědomili ten rozdíl. Tak když se potom bavíme o, v rámci etické výchovy nebo v jiném předmětu, tak mají pochopení, a spíš se snaží pomoci. Takže to klima přímo té třídy ovlivněné nebylo, spíš to uvědomění si, že někde jinde se dějí jiné věci.

Další zkušenosti:

Leona vnímala rozdíl v adaptaci dětí na prvním a druhém stupni.

Eva kladně hodnotila příchod skupiny chlapců z Ukrajiny do třídy.

Lucka se občas setkávala s narážkami vůči ukrajinským žákům, celkově ale podle ní klima třídy spíš obohatili.

TřídaAleny se zapojila do projektu pro česko-ukrajinské třídy, s posílením vztahů pomohla také psycholožka.

Eva popisovala zkušenost s ukrajinským chlapcem, který téměř nekomunikoval.

Podle Lucky žádné z dětí nepotřebovalo emoční podporu ve spojení s tématem války. Někteří žáci ale byli málo komunikativní a motivovaní.

Leona hovořila o rozdílech v emoční podpoře na prvním a druhém stupni.

Kiki vnímala, že jí s příchodem ukrajinských žáků přibylo práce. Důležitý byl i jejich samotný přístup ke vzdělávání.

Alena oceňovala přítomnost asistentů pedagoga ve třídách.

Podle Evy byla pro učitele nejnáročnější příprava do naukových předmětů.

PodleLucky někteří pedagogové vnímali nastalou situaci negativně kvůli množství práce navíc.

Do třídy Martiny přišly dvě ukrajinské dívky, mezi kterými byly velké rozdíly.

Spíš než hrozbu pro svou školu Pavel spatřoval v nastalé situaci příležitost.

Alena by kolegům učitelům vzkázala, aby byli tolerantní.

Leona ve vzkazu kolegům děkovala za jejich nasazení, dále jim doporučovala nebát se říct si o pomoc, respektovat psychickou únavu zejména starších dětí a zaměřit se na spolupráci.

Martina učitelům vzkazovala, aby se nebáli využívat pomoci českých dětí.

Podle Lucky bývají ve třídách děti s různými speciálními potřebami, které mnohdy potřebují větší podporu, něž žáci s odlišným mateřským jazykem. Není proto třeba se obávat.

Kiki vzkázala, že přítomnost dětí z Ukrajiny výuku nesníží, naopak se díky ní mohou české děti něco nového naučit.