Zpět na Děti z Ukrajiny v české škole očima pedagogů

Leona hovořila o rozdílech vemoční podpoře na prvním a druhém stupni. 

Textová verze


Emoce na prvním stupni jsou několikanásobně vyšší než na tom druhém. Děti na prvním stupni opravdu tu pomoc nabízejí samy od sebe. Tam bych viděla spíš pomoc toho učitele těm českým dětem na tom prvním stupni, aby věděly, jak tu emoční podporu mohou dávat těm žákům, že jim mohou nabídnout pomoc, že si s nimi zahrají nějaké hry a podobně. Kdežto na tom druhém stupni, tady už tu emoční podporu by měl dávat učitel a možná i někde v soukromí, protože obecně ti žáci na tom druhém stupni už jsou uzavřenější, už si uvědomují nějaké následky. Obecně jsou opravdu trošku smutnější, mají tu představivost o té budoucnosti a o tom, co se bude dít. Takže tady bych to viděla spíš na té dobré práci toho třídního učitele, školního metodika prevence, a podporovat je v tom přijetí tím kolektivem, zaměřit se na nějaké společné aktivity. A potom vidím teda velký úkol toho školního metodika prevence, aby vedl ty aktivity, které budou spojující. To si myslím, že opravdu emočně, vidíte, že vidíte i ten smutek na tom druhém stupni a vidíte ale, že ty děti na tom prvním stupni to prostě přijímají, že to tak je.

Další zkušenosti:

Leona vnímala rozdíl v adaptaci dětí na prvním a druhém stupni.

Eva kladně hodnotila příchod skupiny chlapců z Ukrajiny do třídy.

Lucka se občas setkávala s narážkami vůči ukrajinským žákům, celkově ale podle ní klima třídy spíš obohatili.

TřídaAleny se zapojila do projektu pro česko-ukrajinské třídy, s posílením vztahů pomohla také psycholožka.

Eva popisovala zkušenost s ukrajinským chlapcem, který téměř nekomunikoval.

Podle Lucky žádné z dětí nepotřebovalo emoční podporu ve spojení s tématem války. Někteří žáci ale byli málo komunikativní a motivovaní.

Leona hovořila o rozdílech v emoční podpoře na prvním a druhém stupni.

Kiki vnímala, že jí s příchodem ukrajinských žáků přibylo práce. Důležitý byl i jejich samotný přístup ke vzdělávání.

Alena oceňovala přítomnost asistentů pedagoga ve třídách.

Podle Evy byla pro učitele nejnáročnější příprava do naukových předmětů.

PodleLucky někteří pedagogové vnímali nastalou situaci negativně kvůli množství práce navíc.

Do třídy Martiny přišly dvě ukrajinské dívky, mezi kterými byly velké rozdíly.

Spíš než hrozbu pro svou školu Pavel spatřoval v nastalé situaci příležitost.

Alena by kolegům učitelům vzkázala, aby byli tolerantní.

Leona ve vzkazu kolegům děkovala za jejich nasazení, dále jim doporučovala nebát se říct si o pomoc, respektovat psychickou únavu zejména starších dětí a zaměřit se na spolupráci.

Martina učitelům vzkazovala, aby se nebáli využívat pomoci českých dětí.

Podle Lucky bývají ve třídách děti s různými speciálními potřebami, které mnohdy potřebují větší podporu, něž žáci s odlišným mateřským jazykem. Není proto třeba se obávat.

Kiki vzkázala, že přítomnost dětí z Ukrajiny výuku nesníží, naopak se díky ní mohou české děti něco nového naučit.