Zpět na Děti z Ukrajiny v české škole očima pedagogů

Podle Lucky někteří pedagogové vnímali nastalou situaci negativně kvůli množství práce navíc.

Textová verze


Na koho, jak už jsem mluvila, nebo jsem říkala, tak víc to dodopadlo na ty učitele v tom negativním slova smyslu, že oni to opravdu vnímali tak, že to je práce navíc. A museli, žejo, aspoň ze začátku, znovu vytahovat nějakou azbuku nebo cyrilici, prostě v podstatě připravovali pro ty žáky speciální materiály. Oni to opravdu nevnímali vlastně moc, moc pozitivně, jako z mého pohledu. Samozřejmě, bylo jim těch dětí líto, snažili se, ale pořád tam bylo takový to, že cítili, podle toho, co říkali, malou podporu ze strany jako školy, a vnímali to tak, že je toho na ně navaleno strašně, strašně moc, a nikdo je za to vlastně neocení. Jo, že dělají vlastně jakoby spoustu další práce, za kterou teda vlastně jako nic, nic nedostanou. Samozřejmě ty odměny, to je vždycky jako škola od školy, ale obecně od od státu, od ministerstva a podobně, že vlastně se to tak bere jako automaticky: „Tady máte strašně moc, jako že teda možná jako materiálů na různých stránkách a podobně, ale už se v tom vlastně jako nějak zorientujte sami a vlastně dělejte to, protože musíte“.

Další zkušenosti:

Leona vnímala rozdíl v adaptaci dětí na prvním a druhém stupni.

Eva kladně hodnotila příchod skupiny chlapců z Ukrajiny do třídy.

Lucka se občas setkávala s narážkami vůči ukrajinským žákům, celkově ale podle ní klima třídy spíš obohatili.

TřídaAleny se zapojila do projektu pro česko-ukrajinské třídy, s posílením vztahů pomohla také psycholožka.

Eva popisovala zkušenost s ukrajinským chlapcem, který téměř nekomunikoval.

Podle Lucky žádné z dětí nepotřebovalo emoční podporu ve spojení s tématem války. Někteří žáci ale byli málo komunikativní a motivovaní.

Leona hovořila o rozdílech v emoční podpoře na prvním a druhém stupni.

Kiki vnímala, že jí s příchodem ukrajinských žáků přibylo práce. Důležitý byl i jejich samotný přístup ke vzdělávání.

Alena oceňovala přítomnost asistentů pedagoga ve třídách.

Podle Evy byla pro učitele nejnáročnější příprava do naukových předmětů.

PodleLucky někteří pedagogové vnímali nastalou situaci negativně kvůli množství práce navíc.

Do třídy Martiny přišly dvě ukrajinské dívky, mezi kterými byly velké rozdíly.

Spíš než hrozbu pro svou školu Pavel spatřoval v nastalé situaci příležitost.

Alena by kolegům učitelům vzkázala, aby byli tolerantní.

Leona ve vzkazu kolegům děkovala za jejich nasazení, dále jim doporučovala nebát se říct si o pomoc, respektovat psychickou únavu zejména starších dětí a zaměřit se na spolupráci.

Martina učitelům vzkazovala, aby se nebáli využívat pomoci českých dětí.

Podle Lucky bývají ve třídách děti s různými speciálními potřebami, které mnohdy potřebují větší podporu, něž žáci s odlišným mateřským jazykem. Není proto třeba se obávat.

Kiki vzkázala, že přítomnost dětí z Ukrajiny výuku nesníží, naopak se díky ní mohou české děti něco nového naučit.